Inici » Àgora » 1r Concurs de Poesia convocat per la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors

1r Concurs de Poesia convocat per la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors

1r Concurs de Poesia convocat per la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors

1r Concurs de Poesia convocat per la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors

Organitza:

Participació

Poden participar en el Concurs tots els col•legiats/des sèniors i els seus cònjuges, a partir de 60 anys, membres dels col•legis professionals associats a la Intercol·legial de Catalunya.

Temàtica, extensió, gènere i format

El Concurs està dirigit a tots els aficionats i amants de la poesia. La temàtica dels poemes és lliure, així com l’estructura i la mètrica d’aquests. El text serà original i inèdit, sense que altre concurs de poesia i escrit en català o castellà. La longitud màxima expressada en nombre de caràcters, incloent-hi espais: 2000 caràcters.

Presentació

Cada participant pot presentar un poema, i no constarà la identitat de l’autor, que l’haurà d’enviar com arxiu adjunt per correu electrònic a l’adreça: areacultural@comb.cat (assumpte: Concurs de Poesia Intercol•legial de Sèniors). La identitat de l’autor es farà constar en el cos del missatge enviat. Tots els textos han d’estar signats únicament per mitjà d’un pseudònim.

Termini

El termini de presentació acaba el 5 de novembre de 2021.

Veredicte del Concurs

Composició del jurat:  el jurat del Concurs de Poesia el formaran tres experts literaris, nomenats per la Comissió Intercol•legial, i dos membres de la Comissió Intercol•legial de Sèniors un dels quals farà les funcions de secretari. El jurat es reunirà a porta tancada, un cop llegits els treballs presentats a concurs, i decidirà, d’acord amb els criteris predefinits, els tres poemes premiats del Concurs. Cada un dels treballs es puntuarà en una escala d’1 a 10. Els tres poemes guanyadors (primer, segon i tercer), seran aquells que tinguin més punts, procedint en cas d’empat a una deliberació addicional, amb el mateix criteri, entre els poemes empatats. La resolució del jurat tindrà lloc entre el 22 de novembre i el 3 de desembre de 2021. La notificació als guanyadors es realitzarà mitjançant correu electrònic i el lliurament dels premis serà presencial procedint-se a la lectura dels poemes premiats.

Premis

S’atorgaran un primer, un segon i un tercer premi, consistents en lots d’obsequis dels diferents col•legis membres de la Comissió Intercol•legial de Sèniors. El concurs no es podrà declarar desert i l’entrega de premis es farà al Col•legi de Metges, al final de la conferència del 14 de desembre de 2021, del VIII Cicle de Conferències Intercol•legial.

Acceptació

Els poemes presentats han de cumplir les condicions descrites anteriorment per a poder participar en el Concurs i poder optar a ser premiats. A més, tots els concursants declaren conèixer i acceptar les condicions descrites per participar en el Concurs, així com el veredicte del jurat, i accepten expressament i singularment la cessió dels drets de publicació o comunicació pública dels poemes presentats, de caràcter no exclusiu, per a ser publicats a través dels mitjans habituals de comunicació col•legial en l’àmbit dels col•legis que formen part de la Comissió Intercol•legial de Sèniors.

Els poemes guanyadors i la resta dels poemes presentats al Concurs serán publicats en un recull, en format electrònic PDF, per part de la Comissió Intercol• legial de Sèniors i que serà enviat a tots els participants al Concurs i també serà exposat a la web de l’Associació Intercol•legial.

La participació com a concursant implica l’acceptació de totes les bases d’aquest concurs, així com el veredicte del jurat.

Share This Post