Inici » Àgora » Actualitzats Criteris per autoritzar el tractament de dejeccions ramaderes mitjançant un sistema NDN

Actualitzats Criteris per autoritzar el tractament de dejeccions ramaderes mitjançant un sistema NDN

Actualitzats Criteris per autoritzar el tractament de dejeccions ramaderes mitjançant un sistema NDN

S’han actualitzat els criteris per autoritzar els tractaments mitjançant sistemes de nitrificació-desnitrificació (NDN) dels purins de les explotacions ramaderes. Aquesta informació té implicacions en l’elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i, si escau, en el disseny de les explotacions ramaderes.

CRITERIS PER AUTORITZAR EL TRACTAMENT DE DEJECCIONS MITJANÇANT UN SISTEMA NDN

La MTD 19 de la Decisió d’Execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer de 2017, per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD), estableix que els sistemes de tractament de nitrificació – desnitrificació de purins (NDN) únicament són aplicables per a naus o explotacions existents quan és necessari eliminar el nitrogen degut al poc terreny disponible per l’aplicació dels purins.

D’altra banda, els criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes per personal tècnic habilitat aprovats per la Resolució ARP/1860/2020, de 23 de juliol, estableixen que la manca de terreny disponible per aplicar purins esdevé quan les granges estan ubicades en municipis que tenen un ICR (índex de càrrega ramadera) igual o superior a 0,6.

El proppassat 14 d’abril es va publicar l’Ordre TES/80/2021 per la qual s’ampliava el nombre de municipis vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. La designació de zones vulnerables comporta una disminució de la capacitat de recepció de nitrogen de les terres dels municipis afectats i, en conseqüència, també una menor disponibilitat de terreny agrícola per gestionar els purins. Amb tot, és necessari que les explotacions amb dificultats per trobar més terres per gestionar els purins puguin aplicar tractaments per reduir el nitrogen i gestionar d’una manera adequada les dejeccions.

Per aquest motiu s’actualitzen els criteris a aplicar, en relació a l’autorització de tractaments in situ mitjançant sistemes de nitrificació-desnitrificació (NDN), de la següent manera:

a) Granja existent que NO amplia capacitat

En granges d’annex I, quan no es preveu la construcció ni l’ampliació de les naus per incrementar la capacitat de bestiar autoritzada respecte a la data d’entrada en vigor de la Decisió d’Execució (UE) 2017/302, que va ser el 21 de febrer de 2017, s’admet la instal·lació d’un tractament NDN si l’explotació està ubicada en una zona amb poca disponibilitat de terres receptores de dejeccions. Es considera que es produeix aquesta situació quan la granja està ubicada en un municipi designat total o parcialment com a zona vulnerable, o bé que té un ICR superior a 0,4. En qualsevol cas, el tractament NDN s’ha de limitar al nitrogen excretat pel bestiar que disposa d’autorització ambiental en data anterior al 21 de febrer de 2017.

Per les granges d’annex II o III es considera el mateix llindar d’ICR, però el tractament NDN s’ha de limitar al nitrogen excretat pel bestiar que disposa de llicència, permís ambiental o comunicació ambiental en data anterior al 30 de juliol de 2020, que és la data de publicació dels criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes per personal tècnic habilitat aprovats per la Resolució ARP/1860/2020, de 23 de juliol.

b) Granja existent que amplia capacitat

En granges d’annex I, quan es preveu la construcció i/o l’ampliació de les naus per a incrementar la capacitat de bestiar autoritzada respecte a la data d’entrada en vigor de la Decisió d’Execució (UE) 2017/302, que va ser el 21 de febrer de 2017, s’admet la instal·lació d’un tractament NDN si es compleixen simultàniament aquests dos aspectes:

  •  L’explotació està ubicada en una zona amb poca disponibilitat de terres receptores de dejeccions. Es considera que es produeix aquesta situació si està ubicada en un municipi designat total o parcialment com a zona vulnerable, o bé que té un ICR superior a 0,4.
  •  El tractament NDN es limita al nitrogen excretat pel bestiar que disposa d’autorització ambiental en data anterior al 21 de febrer de 2017, que és quan va entrar en vigor la Decisió d’Execució 2017/302. Per tant, el disseny del sistema ha de permetre garantir i traçar que no s’ha tractat amb NDN una quantitat de nitrogen superior a l’autoritzada.

Per les granges d’annex II o III es considera el mateix llindar d’ICR, però el tractament NDN s’ha de limitar al nitrogen excretat pel bestiar que disposa de llicència, permís ambiental o comunicació ambiental en data anterior al 30 de juliol de 2020, que és la data de publicació dels criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes per personal tècnic habilitat aprovats per la Resolució ARP/1860/2020, de 23 de juliol. Per tant, el disseny del sistema ha de permetre garantir i traçar que no s’ha tractat amb NDN una quantitat de nitrogen superior a l’autoritzada.

Documentació relacionada

Nota informativa del Criteris  (en format PDF)

Més informació

Per dubtes relacionats amb aquest tema, podeu escriure a la bústia gdn.daam@gencat.cat.

Share This Post