Inici » Àgora » Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

Convocatòria d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l’eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. Termini de sol·licitud: del 31 de desembre de 2013 al 22 de febrer de 2014, ambdós inclosos

Convocatòria d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l’eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

Termini de sol·licitud: del 31 de desembre de 2013 al 22 de febrer de 2014, ambdós inclosos.

Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures per al desenvolupament rural de Catalunya dintre del Programa de desenvolupament rural 2007-2013.

Es tracta d’ajuts en què, mitjançant els grups d’acció local (GAL), s’articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.

En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

Mesura 12301
Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris . Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues

Mesura 312
Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals

Mesura 313
Foment d’activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci

Mesura 323
Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d’inversió superiors a 300.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader

A qui va dirigit?

•A persones físiques
•A persones jurídiques

Aquests ajuts s’han convocat per l’ORDRE AAM/336/2013, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa en el marc de l’eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6530 – 30/12/2013).

La tramitació d’aquest ajut es fa a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Informació relacionada

Share This Post