Inici » Àgora » Ajuts a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles.

Ajuts a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles.

Ajuts a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles.

Publicat al DOGC núm. 6525 de 19/12/2013

S’ha publicat al DOGC l’ORDRE AAM/317/2013, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, i es convoquen els corresponents a l’any 2013.

Objecte: l’objecte dels ajuts d’aquesta Ordre és donar suport a les inversions destinades a millorar les condicions de producció, comercialització, o al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies, relacionats exclusivament amb els productes vitivinícoles de territori estatal que es descriuen a l’annex XI ter del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, amb la finalitat de millorar l’adaptació a les demandes del mercat i augmentar la competitivitat i el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola.

Actuacions subvencionables son les següents:
a) Les inversions de transformació o de comercialització vinculades al celler, que es realitzin en un establiment ubicat a Catalunya.
b) Els projectes de comercialització desvinculats físicament d’un celler i realitzats en una altra comunitat autònoma o bé en un altre Estat membre, quan el domicili fiscal de l’empresa estigui a Catalunya.

Termini: es poden presentar les sol·licituds d’ajut i la documentació corresponent fins al 31 de gener de 2014, inclòs.

Informació relacionada

Share This Post