Inici » Àgora » Aprovat el Full de Ruta del Biogàs

Aprovat el Full de Ruta del Biogàs

Aprovat el Full de Ruta del Biogàs

El va aprovar el 22 de març el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO)

El Full de ruta del Biogàs identifica els reptes i les oportunitats del desenvolupament d’aquest gas d’origen renovable i planteja multiplicar per 3,8 la seva producció fins al 2030, superant els 10,4 TWh.

Enfocada a la valorització de residus (agropecuaris, indústries agroalimentàries, municipals i llots de depuradora), impulsarà l’aprofitament del biogàs per dues grans vies: la producció d’electricitat i calor útil –sobretot per a la indústria–, i la seva utilització com a biocombustible sostenible mobilitat. Es troba en tramitació una ordre ministerial amb les bases reguladores per repartir ajuts per 150 milions d’euros.

Aquest desenvolupament del biogàs, particularment important en el context europeu actual, permetrà evitar l’emissió a l’atmosfera d’aproximadament 2,1 milions de tones de CO2 equivalent a l’any. També servirà per reduir la dependència energètica i reforçar l’economia circular i fixarà població rural gràcies al creixement de la seva àmplia cadena de valor empresarial.

L’ús en el transport facilitarà complir l’objectiu del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, d’assolir una quota d’energia renovable del 28% el 2030, així com les fites europees de penetració de biocarburants avançats arribar al 3,5% del total aquell mateix any.

Per dinamitzar el mercat del biogàs, el Full de Ruta contempla 45 mesures concretes a cinc eixos d’actuació: Instruments regulatoris, Instruments sectorials, Instruments econòmics, Instruments transversals i Impuls de la R+D+i.

EL BIOGÀS, UNA PRIORITAT ESTRATÈGICA

El desplegament del biogàs és una de les mesures recollides al PNIEC. A més, s’inclou al PRTR, dotat dels fons europeus Next Generation, i forma part del Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge (PERTE ERHA).

En concret, dins la component 7 del PRTR, per al ‘Desplegament i integració d’energies renovables’, es llançaran properament les primeres ajudes a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs que contribueixin a descarbonitzar diferents sectors de l’economia. Aquestes instal·lacions podran ser de digestió anaeròbia; per a la producció de calor, generació denergia elèctrica, cogeneració, o producció de biometà; o instal·lacions per a tractament del digerit. Està previst destinar un pressupost de 150 milions per impulsar el biogàs. El Projecte d’Ordre pel qual es regulen les bases daquests ajuts es troba actualment en fase de tramitació.

Els gasos d’origen renovable formen part de la solució per assolir la neutralitat climàtica el 2050 i contribueixen a la consecució dels objectius de reducció d’emissions i de penetració d’energies renovables proposats per a l’any 2030. Així mateix, el desplegament del biogàs presenta nombrosos beneficis mediambientals i permet crear sinergies amb les indústries locals mitjançant el seu ús en localitzacions properes a la producció.

Aquest caràcter estratègic s’ha vist reforçat per la conjuntura internacional, el conflicte a Ucraïna i l’escalada de preus del gas d’origen fòssil, tal com demostra la comunicació recent de la Comissió «REPowerEU: Acció conjunta per a una energia més assequible, segura i sostenible», que preveu incrementar l’ambició dels objectius del paquet Fit for 55 per als gasos renovables produïts a partir de fonts de biomassa sostenibles, en particular les deixalles i residus agrícoles.

Per això, el Full de ruta del Biogàs contribueix a assolir objectius plantejats en polítiques transversals del Govern d’Espanya, com ara el desenvolupament de l’economia circular, el repte demogràfic i la transició energètica justa i inclusiva.

Font: Web MITECO

              

Share This Post