Inici » Àgora » Article: “Conducte d’aigua amb presa intermèdia. Aplicació de la teoria de l’optimització i generalització del problema”

Article: “Conducte d’aigua amb presa intermèdia. Aplicació de la teoria de l’optimització i generalització del problema”

Article: “Conducte d’aigua amb presa intermèdia. Aplicació de la teoria de l’optimització i generalització del problema”

Article: CONDUCTE D’AIGUA AMB PRESA INTERMÈDIA. APLICACIÓ DE LA TEORIA DE L’OPTIMITZACIÓ I GENERALITZACIÓ DEL PROBLEMA

Autor: Josep Maria Franquet i Bernis

RESUM

En el present treball s’aborda l’estudi d’una canonada o conducte d’aigua a pressió que disposa d’una presa d’aigua intermèdia amb sortida lliure pel seu extrem, aplicant també la teoria de l’optimització clàssica i alguna nova formulació proposada pel propi autor. El problema es generalitza en augmentar el nombre de preses o sortides equidistants del conducte d’igual cabal, amb la determinació corresponent de la pèrdua de càrrega resultant mitjançant l’ús de la formulació de Christiansen, que obvia el procés de càlcul iteratiu que resulta altament carregós si el nombre de sortides és important, com succeeix en els regs per aspersió o localitzats d’alta freqüència. Es considera, finalment, l’estudi del cas d’una canonada que distribueix el cabal de manera uniforme en tota la seva longitud.

Consulta l’article complet

Share This Post