Inici » Àgora » Publicació del llibre: “Modelo estadístico de distribución espacial de las acequias en una zona regable”

Publicació del llibre: “Modelo estadístico de distribución espacial de las acequias en una zona regable”

Publicació del llibre: “Modelo estadístico de distribución espacial de las acequias en una zona regable”
Publicacions

“Modelo estadístico de distribución espacial de las acequias en una zona regable” del company Josep Ma. Franquet Bernis

RESUM

El present treball fa referència a l’estudi estadístic de la distribució espacial de les variables hidràuliques d’una xarxa de sèquies per una gran zona regable. Aquesta zona es divideix en subzones que, alhora, comprenen diversos sectors i/o subsectors amb independència hidràulica. Aquesta complexitat espaial recomana la elaboració d’un tractament o model estadístic que ofereixi una visió més il·lustrativa i, alhora, operativa de la seva gestió ulterior.

Per altra banda, la uniformitat en la distribució de l’aigua és una magnitud que caracteritza a qualsevol sistema de reg i que a més intervé al seu disseny, tan a l’agronòmic, ja que afecta al càlcul de les necessitats totals d’aigua dels cultius, com a l’hidràulic, ja que en funció d’ella es defineixen els límits en els que es permet que variïn els cabals dels elements de transport i implementació de l’aigua. La uniformitat és, doncs, un dels objectius bàsics que persegueix el disseny i serveix de pont o nexe d’unió entre l’agronomia i la hidràulica, ja que, si la uniformitat no és alta, haurà diferències apreciables entre les quantitats d’aigua (i adobs disolts al cas de la fertirrigació) que es subministrin a unes plantes i altres, i com a conseqüència d’això, el cultiu no serà homogeni i el rendiment disminuirà.

És de notar, en fi, que el cabal de les sèquies es refereix, en tot moment, a l’inicial o existent a la capçalera de les mateixes, donat que es tracta de conduccions lliures amb servei en ruta que va reduint progressivament la secció mullada transversal i la capacitat portant i que, pràcticament, esgoten el cabal a l’últim tram, servint a les últimes parcel·les de reg o unitats d’explotació, o bé a un col·lector de desguàs que recull els cabals excedents per evitar desbordaments.

PDF resum en castellà

 

Share This Post