Inici » Àgora » Consideracions del Col·legi d’Enginyers Agrònoms a la proposta de Llei de creació de l’Agència catalana de la Natura

Consideracions del Col·legi d’Enginyers Agrònoms a la proposta de Llei de creació de l’Agència catalana de la Natura

Consideracions del Col·legi d’Enginyers Agrònoms a la proposta de Llei de creació de l’Agència catalana de la Natura
Fotografia: conreus i pastures a l'Alta Garrotxa. Font: parcsdecatalunya.gencat.cat.

El passat dia 25 de juny de 2019, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms va comparèixer a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya en relació a la “Proposició de Llei per la creació de l’Agència l’Agència de Patrimoni Natural”.

Coneixent que s’està treballant en l’aprovació de la proposta de llei de creació de l’Agència de la natura i d’acord amb la proposició de llei publicada el 26 de febrer de 2020 al BOPC 553, creiem necessari exposar les nostres consideracions, redactades i aprovades per la Junta, que podràs consultar en aquest enllaç: Consideracions del COEAC a la proposta de Llei Agència Natura.

A l’escrit s’exposa que, en el cas que tingui lloc la creació de l’Agència de la Natura, considerem que caldria adequar la representativitat dels òrgans creats a la realitat del territori català, definir al màxim l’abast de l’Agència, focalitzar les tasques de protecció de la biodiversitat no només al sòl classificat com a rústic sinó sobretot al medi natural i promoure la gestió sostenible davant l’abandonament de les activitats tradicionals al medi natural, sobretot als espais forestals.

Per aquest motiu, no podem recolzar l’aprovació de la proposició de la Llei de la creació de l’Agència de la Natura amb la formulació actual i sol·licitem la seva reconsideració i modificació.

Així mateix, com a col·lectiu professional d’enginyers agrònoms restem a la disposició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya i de les entitats col·laboradores que treballin per al manteniment del patrimoni natural i la seva biodiversitat.

Share This Post