Inici » Àgora » Legislació (Lleis Reglaments Normatives i Decrets)

Legislació (Lleis Reglaments Normatives i Decrets)

Publicat el Reial decret que flexibilitza les condicions per accedir a les ajudes de la PAC

La nova normativa respon a les flexibilitats recollides entre les 43 mesures compromeses pel Govern per millorar la situació de les explotacions agràries i dona...

Novetats en la gestió i control dels ajuts directes de la PAC

Publicació al DOGC de dues ordres que afecten a les sol·licituds dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) que aquest any 2024 faran les explotacions agràr...

Correcció d’errades del Reial decret 470/2021, pel qual s’aprova el Codi estructural

El BOE número 29, de 2 de febrer de 2024 publica la Correcció d’errades del Reial decret 470/2021, pel qual s’aprova el Codi estructural. Documentac...

Consulta pública: Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya

El Departament de la Presidència està tramitant l’Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya. L’article 36.4 de la Llei 13/200...

El Govern modifica diversos reials decrets per clarificar l’aplicació de la Política Agrària Comuna

L’entrada en vigor del quadern digital d’explotació s’amplia a l’1 de setembre de 2024 per a les explotacions de major grandària, un any...

Publicació de nous Reglaments sobre comercialització dels ous

El Diari Oficial de la Unió Europea del 8 de novembre ha publicat legislació específica sobre comercialització dels ous: Reglament Delegat (UE) 2023/2464 de la ...

Publicació de nous Reglaments sobre comercialització de fruites i hortalisses

El Diari Oficial de la Unió Europea del 3 de novembre ha publicat legislació específica sobre comercialització de fruites i hortalisses: REGLAMENT DELEGAT (UE) ...

Informació Pública del Projecte de Reial Decret pel qual es desenvolupa la Xarxa Nacional de Vies Pecuàries

Presenta les teves al·legacions al COEAC, enviant correu a agronoms@agronoms.cat abans del dimarts 19 de desembre de 2023 La Xarxa Nacional de Vies Pecuàries, d...

Publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

La norma homogeneïtza i simplifica tràmits, d’acord amb els principis de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica Es crea el Consell Assessor de la Segur...

Procés participatiu per a l’elaboració de la nova Llei d’activitats cinegètiques de Catalunya

Un cop han finalitzades les set sessions de debat territorial, ja estan disponibles al portal participa tots els resums (es poden descarregar a través del parti...

La normativa de fertilitzants s’adapta a les necessitats agronòmiques actuals

La nova modificació sobre productes fertilitzants aprovada corregeix l’error en què es va incórrer en no incloure a l’annex I del Reial decret 506/2...

  • 1
  • 2
  • 8