Inici » Àgora » Consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un projecte de decret de facilitació de l’activitat econòmica

Consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un projecte de decret de facilitació de l’activitat econòmica

Consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un projecte de decret de facilitació de l’activitat econòmica

Participa amb la teva aportació

Si vols participar, presenta la teva aportació al col·legi a agronoms@agronoms.cat ,fins el 1 de març de 2021.

Propostes i preguntes per a orientar les aportacions

  1. Considera que s’ha descrit adequadament la necessitat i la voluntat del Govern? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
  2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  3.  Quina es considera que és la principal trava administrativa per obrir negocis a Catalunya?
  4. Quins es consideren els principals obstacles per fer créixer i consolidar una start-up?
  5. Quins tràmits troba a faltar que es facilitin per via electrònica?
  6. Com considera que haurien de ser els serveis proactius?
  7. Quins són els elements essencials que hauria de tenir un servei de finançament integral?
  8. Com s’haurien de gestionar de manera eficient les altes i les modificacions de les activitats econòmiques i els seus establiments?
  9. Quins serveis creu que hauria de prestar l’Oficina de Gestió Empresarial per facilitar la implantació d’activitats econòmiques a Catalunya?

El contingut de la iniciativa dóna resposta als objectius principals següents

Desplegar les previsions de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, que inclouen mandats d’organització interna, gestió externa i elements tecnològics, i fer efectiva la transformació digital que faci possible tant el servei a la ciutadania en relació amb les activitats econòmiques com la col·laboració i la gestió interna dins de la Generalitat i amb l’Administració local.
Actualitzar el funcionament i l’organització de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) com a òrgan que impulsa la Finestreta Única Empresarial.
Facilitar la implantació d’empreses emergents i derivades (start-ups i spin-offs) a Catalunya, com a tipus d’empreses que, per les seves característiques, han de liderar el creixement econòmic els propers anys.

L’objectiu de la consulta

L’objectiu de la proposta és fer participar a la ciutadania en general, però també als titulars de les activitats econòmiques, als col·legis professionals, organitzacions empresarials,…, així com, al personal al servei de les administracions públiques, en el desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica i en la regulació dels serveis i instruments que l’Oficina de Gestió Empresarial ha de posar a disposició dels titulars de les activitats econòmiques per tal fer possible la profunda transformació digital que implica el nou model de relació entre aquests titulars i les administracions públiques.

Concretament, es vol conèixer l’opinió de la ciutadania sobre com creuen que des de l’OGE es poden oferir serveis proactius, gestionar de manera eficient i àgil l’obtenció d’un identificador únic per cada establiment on es desenvolupa una activitat, la gestió de les altes, baixes i modificacions de les activitats econòmiques per aconseguir que els seus titulars aportin les dades tan sols una vegada o com ha de ser el servei de finançament integrat per tal que sigui útil i eficaç, entre altres.

Així mateix, serà molt útil que el personal al servei de les diferents administracions públiques a qui l’OGE presta serveis, aportin la seva visió sobre com han d’evolucionar aquests serveis.

Qui participa

Persones que duen a terme una activitat econòmica o volen dur-la a terme, persones professionals, Empreses, Organitzacions empresarials, Col·legis professionals, Cambres de Comerç, Gestors, Gremis i altres intermediaris entre l’Administració i els titulars de les activitats econòmiques.

Participa a través del COEC

Presenta la teva proposta a agronoms@agronoms.cat fins el dia 1 de març de 2021

Més informació

Al web Participa GENCAT

Share This Post