Inici » Àgora » Exposició pública de la Directiva de la UE sobre vigilància dels sòls

Exposició pública de la Directiva de la UE sobre vigilància dels sòls

Exposició pública de la Directiva de la UE sobre vigilància dels sòls

El 5 de juliol del 2023 la Comissió Europea va presentar la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la vigilància i la resiliència del sòl (Llei de vigilància del sòl).

Finalitat de la proposta

La finalitat que persegueix aquesta proposta de directiva és aconseguir que els sòls de la Unió Europea estiguin en un estat saludable el 2050.

Per això estableix una definició de sòl sa i un marc de seguiment de la salut del sòl, promou la gestió sostenible del sòl i la rehabilitació dels terrenys contaminats.

La proposta adopta un enfocament gradual, en dues etapes:

  • Seguiment de la salut dels sòls
  • Revisió de la Directiva (6 anys després de la seva entrada en vigor) per accelerar, si cal, el progrés per assolir i mantenir els sòls en un estat saludable el 2050

Al·legacions

Les observacions i al·legacions es poden enviar a agronoms@agronoms.cat abans de les 14h del 19 d’octubre de 2023.

Documentació relacionada

     

Share This Post