Inici » Àgora » Crònica de la XIX Junta General de Representants dels Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms

Crònica de la XIX Junta General de Representants dels Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms

Crònica de la XIX Junta General de Representants dels Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms

El Centre Cultural de La Asunción va acollir el divendres 25 d’octubre, la XIX Junta General de Representants dels Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms, reunió biannual a la que els representants dels col·legis debateixen sobre l’activitat professional i proposen mesures per millorar la qualitat del servei que presten

En representació del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya hi van assistir la degana, Silvia Burés, el vicedegà Josep Ma Dilmé, el secretari, Agustí Jardí, la secretaria tècnica, Maria Jesus Ortiz, la delegada de Lleida, Conxita Villar, el vocal de Lleida, Víctor Falguera, el vocal de Barcelona, Fran Garcia, i el company, Carles Estaran.

A més dels assumptes estaturaris, com el Reglament de Règim Interior de la Junta General de Representants i del Codi Deontològic de l’organització, la Junta de Representants va tractar altres qüestions més generals de la professió com la gestió de l’aigua; la Sanitat Vegetal, la salut humana i el respecte al medi ambient; els tràmits ambientals en les diferents comunitats autònomes i la formació acadèmica dels enginyers agrònoms, entre altres.

 

Nova Comissió per l’estudi del futur de la formació acadèmica i la professió d’enginyer agrònom

Conscients del desconeixement del paper del Consell General i del treball que es realitza desde l’organització, a proposta de la Comissió sobre el funcionament del Consell General, creada després de la Junta de Representants de 2017, la Junta ha acordat l’el·laboració d’informes periòdics sobre les activitats realitzades per la mateixa i sobre el seu seguiment i resultats.

Per altra banda, la degana, Silvia Burés, va presentar un informe sobre la formació en enginyeria agronòmica al que es mostra la disminució general del nombre de matriculats a la branca d’enginyeria i arquitectura (-28%), i amb això el de l’enginyeria agronòmica, així com una disminució en la col·legiació dels nous titulats. Per això, per profunditzar més en aquesta qüestió i estudiar possibles solucions, la Junta de Representants va aprovar la creació d’una Comissió “per l’estudi del futur de la formació acadèmica i de la professió d’Enginyer Agrònom”.

Així mateix, durant la Junta es van sotmetre a aprovació el Codi Deontològic i el Reglament de Règim Interior de la Junta de Representants , tots dos aprovats per assentiment.

El degà del Col·legi d’Astúries , Álvaro Morilla , va ser l’encarregat d’informar sobre l’activitat de la Comissió de Secretaris Tècnics i Exercici Professional, ressaltant la col·laboració dels diferents col·legis en matèria de plataforma de gestió i visats, assegurança de responsabilitat civil i serveis jurídics, entre d’altres, de manera que s’afavoreixen les sinergies i l’estalvi de recursos.

 

Pla Nacional de l’Aigua i plans hidrològics de Conques

Gabriel Mesquida, delegat a Guadalajara del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Centre i Canàries, va explicar a la Junta de Representants algunes de les aportacions que s’han realitzat al document del tercer cicle del Pla Hidrològic de la Conca del Tajo.

El col·lectiu recomana posar especial atenció als dèficits hídrics per mantenir l’equilibri mediambiental, per al que han proposat la realització d’estudis agronòmics sobre el potencial de les conques i estudis del territori, així com la millora dels regadius. També és fonamental per als enginyers agrònoms l’aplicació i millora dels sistemes de depuració, la recuperació de zones humides i la redefinició i manteniment dels cabals ecològics, entre d’altres qüestions.

En els plans de gestió de zones amb risc d’inundació, els enginyers agrònoms recomanen la creació d’infraestructures verdes per laminar avingudes, indicacions constructives específiques en zones inundables, el manteniment i neteja de lleres, riberes, rambles, etc. i l’obligatorietat de tenir una assegurança agrícola en aquestes zones.

Des del punt de vista de la governança de l’aigua, els enginyers agrònoms aconsellen permetre l’intercanvi de concessions entre parcel·les, introduir una taxa per problemes mediambientals i aigües de vessament, així com l’obligatorietat de tenir un assessorament tècnic en regs i augmentar la presència de tècnics qualificats, com els enginyers agrònoms, a les confederacions hidrogràfiques.

 

Tràmits mediambientals en les comunitats autònomes

A la Junta de Representants anterior (2017), es va acordar la creació d’una Comissió sobre Tràmits Mediambientals a les comunitats autònomes, amb la finalitat de realitzar una guia o manual sobre tots els tràmits ambientals de tots els projectes agraris , segons va explicar Braulio Belmonte, del Col·legi de la Regió de Múrcia , coordinador de la mateixa.

Els membres de la Comissió han començat realitzant una anàlisi sobre les explotacions ramaderes en referència a l’avaluació d’impacte ambiental, autoritzacions ambientals, normativa de residus, qualitat de l’aire i tràmits administratius, entre d’altres. Un treball ingent, com va comentar el coordinador de la Comissió, per la gran diversitat de normes i condicions de les comunitats autònomes.

Sanitat Vegetal, salut humana i respecte al medi ambient

Les qüestions sobre sanitat vegetal preocupen especialment en el si del Consell General d’enginyers agrònoms. Per això, en Junta de Representants de 2017 es va crear una Comissió específica sobre aquesta matèria, per les implicacions que té tant per a la salut de les persones com per al medi ambient.

Andrés Martínez , degà del Col·legi de la Regió de Múrcia, va ser l’encarregat d’informar sobre els avenços d’aquesta Comissió i de realitzar algunes propostes amb l’objecte d’ aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris . Entre elles, la sol·licitud de participació, com els professionals més qualificats en sanitat vegetal, en el grup de Treball del Comitè Fitosanitari Nacional o la creació d’una Comissió de seguiment del ROPO.

 

Certificació professional, col·legiació obligatòria i cossos especials

El president del Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers AgrònomsBaldomero Segura, va recordar a la Junta General de Representants algunes de les accions en què ha treballat l’organització durant aquests dos últims anys.

Entre aquestes accions cal destacar el treball realitzat en matèria de certificacions professionals per equiparar l’activitat professional dels enginyers agrònoms espanyols amb la dels enginyers d’Europa i de la resta del món. Segons va comentar el president, el Consell General ha apostat, igual que altres enginyeries, per un sistema basat en entitats de certificació , que han desenvolupat una important tasca d’externalització, establint acords perquè els certificats espanyols siguin reconeguts per la resta d’associacions. Ja s’han signat acords amb Itàlia , Irlanda i Portugal.

D’altra banda, el Consell General segueix treballant perquè els cossos especials d’enginyers agrònoms de les administracions, tant nacionals com autonòmiques, “tornin a tenir el pes que tenien, que es tornin a convocar places i que es cobreixin les que no s’han cobert “, ha informat Baldomero Segura. A més, “intentem per tots els mitjans que l’Administració reconegui la feina que fan els col·legis professionals en matèria de verificació documental d’expedients i en els procediments administratius”, ha explicat.

Una altra qüestió important per al Consell General és la col·legiació obligatòria dels funcionaris de l’Administració. Segons Baldomero Segura, hi ha sentències que estableixen l’obligatorietat de la col·legiació dels funcionaris , una mica del que el Consell General ja ha informat a les diferents administracions, ja que l’organització considera que “hauria de ser exigida com a requisit per poder ser funcionari”.

 

La vicepresidenta de la Diputació d’Albacete inaugura la Junta de Representants

La Junta General de Representants, que va reunir a Albacete a prop d’un centenar d’enginyers agrònoms pertanyents a les juntes de govern dels diferents colegidos d’enginyers agrònoms d’Espanya, va ser inaugurada per Amparo Torres, vicepresidenta de la Diputació Provincial d’Albacete.

Durant la seva intervenció, Amparo Torres , també enginyera agrònoma, va posar en valor a la professió, recordant que la formació amb què compten els enginyers agrònoms per adaptar-se als canvis que ve demandant la major tecnificació del sector primari i els requeriments de la població en Pel que fa a modes alimentàries i qualitats organolèptiques dels aliments.

La Vicepresidència de la Diputació Provincial va finalitzar la seva intervenció apel·lant a la importància d’aquest tipus de juntes generals ia les decisions que s’aproven en les mateixes, sol·licitant als responsables presents començar a valorar l’ús d’un llenguatge inclusiu que permeti a les enginyeres agrònomes sentir part de la professió.

Per això, va sol·licitar que la nomenclatura identificativa del Col·legi passi a ser Col·legi Oficial d’Enginyeria Agronòmica permetent així a les generacions futures veure en aquesta branca laboral una sortida professional tant per a homes com per a dones.

 

Visita tècnica a la finca Pagament de la Jaraba

Les activitats programades dins de la XIX Junta General de Representants 2019 van finalitzar amb una visita a la finca Pagament de la Jaraba, situada entre els termes de Villarrobledo i del Provencio, agostLa Jaraba és una explotació agroalimentària integral i sostenible, formada per un celler, una formatgeria i una almàssera, que es nodreixen de la seva pròpia vinya, olivera i explotació ramadera.

La Unió Europea ha reconegut la Jaraba com a zona protegida, atorgant-li la  “DO Pago”, que és el major reconeixement de qualitat d’un vi a Espanya.

Pots trobar més informació sobre el desenvolupament de la Junta de representatnes a Twitter, al hashtag  # XIXJuntaRepresentantesAgrónomos.

Font: agronomoscentro.org

Share This Post