Inici » Àgora » Document 2016: Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització

Document 2016: Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització

Document 2016: Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització

Dirigit i coordinat per Fundació del Món Rural i Fundació Agroterritori

El document, que és fruit del consens aconseguit entre els experts que han participat en el Grup de Treball d'Espais Agraris, facilitarà la caracterització dels espais agraris en el planejament urbanístic a partir de la seva identificació (mitjançant d'indicadors objectivables) 

El document, que és fruit del consens aconseguit entre els experts que han participat en el Grup de Treball d'Espais Agraris, facilitarà la caracterització dels espais agraris en el planejament urbanístic a partir de la seva identificació (mitjançant d'indicadors objectivables). El document vol ser d'utilitat en la redacció de la futura Llei del Sòl d'Ús Agrari que està desenvolupant-se per part Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va ser aprovada a Catalunya com a projecte de llei pel Govern el passat març de 2015 i que en el seu redactat alertava sobre la necessitat de delimitar conceptualment què són els espais agraris al territori. El consens assolit permetrà avançar en la posada en valor efectiva dels espais agraris de Catalunya també des del planejament urbanístic i el Pla Sectorial Agrari.
 

En l'actualitat, amb la legislació urbanística catalana, el sòl només classifica en tres categories: sòl urbà, sòl urbanitzable i no urbanitzable. L'activitat agrària només era catalogable com a sòl no urbanitzable, sense cap valoració ni atribució més. En aquest sentit, les organitzacions agràries han reivindicat històricament que els espais agraris fossin tractats de manera específica, uns plantejaments que han fet seus el Govern i el Parlament de Catalunya. D'altra banda, diferents documents de planejament urbà, com ara el Pla Territorial General de Catalunya i altres d'àmbit territorial menor, havien reclamat una definició i regulació legal per poder impulsar des de les polítiques públiques la promoció que la producció agrària necessitava.
 

L'informe divideix els espais agraris en tres modalitats en funció de l'activitat econòmica predominant (agrari, ramader i forestal). Alhora també delimita quines activitats i en quin grau de desenvolupament es poden realitzar en els espais considerats d'interès agrari com ara: el turisme rural o agrari, producció, emmagatzematge i transport d'energia, les infraestructures de comunicacions i telecomunicacions, etc. L'aplicació de les recomanacions del document "Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització", podria influir, a més del projecte de Llei d'Ús del Sol Agrari, en les ja vigents lleis forestal i d'urbanisme, a més d'afectacions indirectes en moltes altres reglamentacions i plans d'ordenació urbanística.  
 

Informació relacionada

Share This Post