Inici » Àgora » El Departament d’Agricultura modifica la convocatòria 2010 dels ajuts a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya 2007-2013

El Departament d’Agricultura modifica la convocatòria 2010 dels ajuts a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya 2007-2013

El Departament d’Agricultura modifica la convocatòria 2010 dels ajuts a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya 2007-2013

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat avui, 26 de setembre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una modificació de l’Ordre Leader 2010, d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals incloses en territori Leader a Catalunya.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una modificació de l’Ordre Leader 2010, d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals incloses en territori Leader a Catalunya.

La metodolologia Leader, que forma part de l’eix 4 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, té com a objectiu impulsar estratègies locals dirigides al desenvolupament de l’economia i la qualitat de vida a les zones rurals, més concretament a través de la creació de microempreses, tant les agroalimentàries com les que no ho són, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i la millora del patrimoni rural. Són peces clau d’aquest programa els anomenats Grups d’Acció Local (GAL), entitats associatives constituïdes per un col·lectiu equilibrat i representatiu d’agents econòmics i socials amb representació en el territori d’actuació que gestionen els projectes d’aquest programa des del propi territori. Actualment, està considerat com a zona Leader el 66% del territori i un total de 490 dels 946 municipis de Catalunya.

Mitjançant l’Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones Leader de Catalunya pel període de programació 2007-2013. I el passat 16 de juny de 2011, amb l’Ordre AAM/127/2011, el Departament, per tal de facilitar l’execució de la inversió, que s’havia vist alentida a causa de l’actual context econòmic, va augmentar el termini màxim d’execució de les inversions per als ens locals beneficiaris d’ajuts per a la conservació i millora del patrimoni rural, amb projectes d’inversió especialment elevats, establint un nou termini màxim fins al 30 de juny de 2012.

Amb l’ordre publicada el 26 de setembre 2011 el Departament fa una assignació pressupostària per a l’any 2012, no prevista en l’ordre inicial, per tal de poder atendre les sol·licituds presentades. L’import total, per tant, ascendirà a 15.562.914 € distribuïts pressupostàriament de la següent manera: 250.000 € per a l’anualitat 2010, 8.180.993 € per a l’any 2011, i 2.463.046 € per a l’any 2012. D’aquesta manera, el Departament aporta el 70% del finançament, i el 30% restant, 4.668.874,32 €, està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Informació relacionada

Share This Post