Inici » Àgora » Els i les Enginyeres Agrònomes, essencials per al futur de l’alimentació

Els i les Enginyeres Agrònomes, essencials per al futur de l’alimentació

Els i les Enginyeres Agrònomes, essencials per al futur de l’alimentació
  • Els/Les enginyers/es agrònoms/es tenen un perfil polivalent i un ampli ventall de sortides professionals.
  • Els/Les enginyers/es agrònoms/es son part fonamental del treball en la cadena agroalimentària. La seva tasca és millorar la gestió amb criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i social.
  • Els/Les enginyers/es agrònoms/es creen solucions per a un món més sostenible connectant la tecnologia i la Biologia.
  • Els/Les enginyers/es agrònoms/es optimitzen els recursos naturals aplicant l’enginyeria a la Biologia.
  • L’objectiu de l’enginyer/a agrònom/a és produir aliments saludables, segurs i bons i fer-ho de forma eficient i sostenible.

Què és un/a enginyer/a agrònom/a?

Els Enginyers/es Agrònoms/es són professionals formats tècnicament per a la gestió, planificació, disseny, projecció, recerca i innovació tecnològica en el medi rural agrícola i agroalimentari, amb l’objectiu de millorar la producció, els productes, l’aprofitament, la transformació industrial, la defensa i la conservació del medi ambient, tot reconciliant productivitat, qualitat, economia i desenvolupament rural.

Quins coneixements té?

Tenen una amplia base teòrica, essencialment en els camps de les matemàtiques, la física i la química, i una especialització en diferents disciplines de l’agronomia, com són la fitotècnia, zootècnia, indústries agroalimentàries, economia i administració d’empreses, entre altres, i que capacita aquests professionals, no només acadèmicament sinó també professionalment, per adaptar-se a qualsevol activitat i sector empresarial agroalimentari.

Quin perfil professional té?

El perfil de l’enginyer/a agrònom/a és multidisciplinar, polivalent, amb capacitat analítica i  orientació a resultats. Amb capacitat de resolució de problemes i una visió generalista que els fa que siguin versàtils i tinguin millor adaptació al canvi.

Entre les darreres fornades, trobem joves enginyers/es agrònoms/es amb un perfil que correspon amb el d’un professional amb una certa experiència en diferents camps (agricultura de precisió, consultoria, medi ambient, industria agroalimentària, docència, etc…), amb alta qualificació, en molt casos amb titulacions complementàries de màster, doctorat o una segona titulació universitària, i amb domini d’un o més idiomes estrangers, que tenen un gran potencial.

Quines són les competències professionals de l’enginyer/a agrònom/a?

Com a enginyers/es, estan preparats per analitzar de forma estructurada els problemes,  buscar solucions, i facilitar els processos de presa de decisions.  A més de l’àmplia i sòlida formació tècnica, que els capacita per a continuar aprenent, també tenen una àmplia formació en competències transversals, tan necessàries a dia d’avui, com ara el lideratge, el treball en equip, o les competències digitals, entre d’altres.

On treballa?

Els llocs de treball dels enginyers/es agrònoms/es són molt variats, principalment en diferents camps del sector privat però també a l’administració pública, la Universitat, la docència, i els centres de recerca, entre d’altres, i també ho pot fer per compte propi, com a professional lliure en l’àmbit de l’enginyeria i la consultoria agroalimentària.

Al ser una enginyeria molt versàtil, els obre un ampli ventall de possibilitats.

Els enginyers/es agrònoms/es, no només estan darrere l’agricultura, o la ramaderia, sinó darrere d’altres sectors com la Indústria Agroalimentària, des de la producció, la transformació, comercialització, i la gestió de les empreses.

Quin tipus de treball fan?

En general la seva tasca consisteix en:

  1. Prendre decisions relatives a la producció d’aliments, el desenvolupament sostenible i l’aprofitament i maneig racional dels recursos naturals.
  2. Proposar solucions als problemes legals, tècnics, econòmics, administratius, socials i polítics relacionats a l’Agronomia, a nivell nacional, considerant el context internacional.
  3. Generar i transferir coneixements i tècniques que optimitzin la productivitat agrònoma.

Quin és el futur i els reptes de l’enginyeria agronòmica?

El gran repte serà fer front al canvi climàtic i fer que l’agricultura i la indústria agroalimentària siguin un sector competitiu i sostenible amb el medi ambient. Cercant beneficis concrets en termes d’ús reduït d’aigua, emissions de gasos d’efecte hivernacle i malbaratament d’aliments; augment de la productivitat i els ingressos dels agricultors; i reducció de l’obesitat i la desnutrició dels consumidors, amb l’objectiu d’aconseguir importants beneficis econòmics, ambientals i de salut a través de l’adopció de noves tecnologies (drons, big data, Industria4.0, agricultura de precisió, IoT, robòtica, etc)

Qué busquen les empreses?

Les empreses busquen professionals amb iniciativa, que sàpiguen treballar en equip i desenvolupar idees innovadores. Demanen compromís cap a la companyia i adaptació davant els canvis.

No obstant això, també busquen les anomenades “soft skills”, les capacitats de comunicació, investigació, anàlisi d’opcions, presa de decisions, adaptació, flexibilitat …

D’altra banda, a més dels coneixements tècnics es valoren també els idiomes, l’experiència internacional, les habilitats digitals, etc..

Quina és la titulació a estudiar?

La titulació que s’ha de cursar és la del “Màster Enginyeria Agronòmica”.

Les persones que vulguin estudiar enginyeria agronòmica han de tenir una certa afició per les matemàtiques, la física, la química i la biologia. Tenir una gran vocació de servei a la Natura, ja que hauran de compaginar criteris de productivitat i sostenibilitat ambiental, ser pràctics per l’anàlisi i la resolució de problemes, i a més, ser una mica sociòleg, ja que en el seu dia a dia, hauran de treballar amb persones: gestionar equips, liderar projectes, assessorar a clients i mirar pel desenvolupament rural i la sostenibilitat social.

Share This Post