Inici » Àgora » Informació pública de la versió preliminar del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i l’informe de sostenibilitat ambiental

Informació pública de la versió preliminar del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i l’informe de sostenibilitat ambiental

Informació pública de la versió preliminar del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i l’informe de sostenibilitat ambiental

Se sotmet a informació pública.

Termini d’informació pública: del 31 de maig al 14 de juliol de 2014, ambdós inclosos.

Se sotmet a informació pública la versió preliminar del Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 i l’informe de sostenibilitat ambiental del programa esmentat.

Les persones interessades poden examinar-los i formular-hi al·legacions durant el termini de 45 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6634 – 30/05/2014).

Termini d’informació pública: del 31 de maig al 14 de juliol de 2014, ambdós inclosos.

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat

Informació relacionada

Share This Post