Inici » Àgora » Informació pública la versió preliminar del Programa operatiu de Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020 i l’Informe de sostenibilitat ambiental.

Informació pública la versió preliminar del Programa operatiu de Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020 i l’Informe de sostenibilitat ambiental.

Informació pública la versió preliminar del Programa operatiu de Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020 i l’Informe de sostenibilitat ambiental.

En compliment de l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (DOGC núm. 5374, de 7.5.2009), se sotmet a informació pública la versió preliminar del Programa operatiu de Catalunya del Fons europeu de desenvolupament regional per al període de programació 2014-2020 i l’Informe de sostenibilitat ambiental corresponent, durant un termini de 45 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Ambdós documents es poden consultar per via telemàtica a la pàgina web del Departament d’Economia i Coneixement (gencat.cat/economiaiconeixement/tauler), així com a la seu central del Departament (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona), en hores d’oficina.

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat

Informació relacionada

Share This Post