Inici » Àgora » Coneixes com implementar els plans d’igualtat?

Coneixes com implementar els plans d’igualtat?

Coneixes com implementar els plans d’igualtat?

Enllaços útils per a l’elaboració de plans i programes d’igualtat en l’àmbit professional i acadèmic

A través de la Comissió de Responsabilitat Social del Col·legi, es vol treballar per a fomentar la vocació de les enginyeres agrònomes i la igualtat de gènere en les empreses i organitzacions del sector. A continuació, us deixem alguns enllaços a informació útil per a l’aplicació dels plans d’igualtat i programes d’igualtat de gènere.

Elaboració i Registre del Pla d’Igualtat a Treball.gencat.cat

Els plans d’igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

  • Plataforma per l’elaboració i registre de Plans d’Igualtat a treball.gencat.cat: accedeix aquí.

Perspectiva de gènere en l’àmbit universitari

Xarxa Vives d’Universitats

El programa d’Igualtat de Gènere respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

  • El Programa d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’universitats: accedeix aquí.

Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Barcelona (AQU)

AQU Catalunya, en col·laboració amb la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), va crear un grup de treball específic amb l’objectiu d’elaborar un document marc que establís pautes i recomanacions per a facilitar la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència de totes les àrees de coneixement.

El document aclareix els conceptes i dimensions més rellevants i proporciona una guia amb diferents elements de diagnòstic i amb indicadors d’avaluació que afecten tant el plantejament de les titulacions com la manera en què s’imparteixen.

  • Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària: accedeix aquí.

Share This Post