Inici » Àgora » Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Modificació del CTE per a l’adaptació de la directiva en eficiència energètica i la protecció del gas radó a l’edificació

S’ha publicat al BOE el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,  aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

El nou Reial Decret inclou una nova Exigència bàsica HS 6: Protecció front a l’exposició al radó. Els edificis disposaran de mitjans adequats per limitar el risc previsible d’exposició inadequada a radó procedent del terreny a recintes tancats.

També es modifica l’article 15 de Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE).

Entrada en vigor i terminis d’aplicació

L’entrada en vigor d’aquest Reial decret va ser el 28 de desembre de 2019, tot i que que hi ha uns terminis de d’aplicació voluntària i obligatòria.

Més informació

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,  aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Share This Post