Inici » Àgora » Ja és possible conèixer el nitrogen en la fracció líquida de purins utilitzant el conductímetre

Ja és possible conèixer el nitrogen en la fracció líquida de purins utilitzant el conductímetre

Ja és possible conèixer el nitrogen en la fracció líquida de purins utilitzant el conductímetre

NOU ÚS PER AL CONDUCTÍMETRE

Gràcies al projecte LIFE AGRICLOSE que coordina el DARP s’ha obtingut una no­va recta que relaciona la conductivitat elèctrica amb el contingut de nutrients de la fracció líquida de purins porcins, producte molt apreciat en parcel·les amb alt contingut de fòsfor al sòl

La fracció líquida resultant d’una separació sòlid-líquid de purins porcins es caracteritza per ser menys rica en matèria orgànica i fòsfor, tot i tenir encara elements dissolts i en suspensió com el nitrogen amoniacal, el potassi i altres sals.

Aquesta característica fa que l’ús del conductímetre predigui millor el contingut de nitrogen i el potassi de la fracció líquida respecte a la del purí fresc.

Aquest producte té una major relació nitrogen/fòsfor que no pas el purí fresc, la qual cosa permet fer una fertilització més ajustada als requeriments dels cultius pel fet que aquests necessiten, en general menys fòsfor que nitrogen. Per aquest motiu la utilització d’aquest producte és especialment interes­sant en sòls que presenten un elevat contingut de fòsfor.

La fracció líquida és més homogènia i, per tant, la distribució dels nutrients sobre els cultius serà més uniforme. Aplicada en cobertores primerenques influirà positivament en la producció de gra i en el contingut de proteïna del gra.

La nova recta està disponible a la pàgina web de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes i es pot descarregar de forma gratuïta.

En el marc del projecte AGRICLOSE s’introduiran estratègies de fertilització que facilitin la gestió dels subproductes provinents del tractament dels purins, i es mostrarà, entre altres, la viabilitat de l’ús de la fracció líquida en plantacions de fruiters i la seva dosificació automàtica en la fertirrigació del blat de moro i en la seva aplicació dels cereals d’hivern. En tots aquests objectius s’utilitzarà la nova recta desenvolupada.

Més informació

Butlletí 18.  juny 2019

Font: DARP

Share This Post