Inici » Àgora » Ja hi ha acord sobre la nova PAC

Ja hi ha acord sobre la nova PAC

Ja hi ha acord sobre la nova PAC

El divendres, 25 de juny de 2021, els negociadors del Parlament, del Consell i de la Comissió van arribar a un acord polític informal sobre la política agrícola de la UE a partir del 2023

L’acord polític provisional arribat el dia, 25 de juny de 2021, pel Parlament Europeu i el Consell sobre la nova Política Agrícola Comuna introdueix una PAC més justa, més ecològica, més respectuosa amb els animals i més flexible. A partir de gener de 2023 s’implementaran ambicions ambientals i climàtiques més elevades, alineades amb els objectius del Pacte Verd. La nova PAC també garantirà una distribució més justa del suport de la PAC, especialment entre les petites i mitjanes explotacions agrícoles familiars i els joves agricultors.

Sobre la base de normes més senzilles establertes a nivell de la UE, cada Estat membre ha de preparar un pla estratègic per implementar la política durant els propers cinc anys. Això els permetrà tenir en compte les condicions locals i centrar-se en el rendiment.

Principals novetats

 • Per primera vegada, la PAC ha d’incloure la condicionalitat social, el que significa que els beneficiaris de la PAC hauran de respectar elements de la legislació social i laboral europea per rebre fons de la PAC.
 • La redistribució de l’ajuda als ingressos serà obligatòria. Els Estats membres redistribuiran al menys el 10% en benefici de les explotacions més petites i hauran de descriure en el seu pla estratègic com planegen fer-ho.
 • El suport als joves agricultors tindrà un nou nivell mínim obligatori del 3% dels pressupostos dels Estats membres per al suport a la renda de la PAC per als joves agricultors (agricultors de fins a 40 anys). Això podria cobrir les ajudes a la renda, la inversió o la posada en marxa de joves agricultors.

Una PAC més ecològica

La nova PAC donarà suport a la transició cap a una agricultura més sostenible amb una major ambició pel clima, el medi ambient i el benestar animal. Això permetrà la implementació a través dels Plans Estratègics Nacionals en línia amb el Green Deal i les seves estratègies de la granja a la taula i la biodiversitat. També introdueix noves eines que, combinades amb la nova forma de treballar, permetran un acompliment ambiental, climàtic i de benestar animal més eficient i millor orientat:

 • Coherència amb el Pacte Verd Europeu: La nova PAC integrarà plenament la legislació mediambiental i climàtica de la UE. Els plans de la PAC contribuiran als objectius de les estratègies de la granja a la taula i de biodiversitat, i s’actualitzaran per tenir en compte els canvis en la legislació climàtica i mediambiental del Pacte Verd Europeu.
 • Condicionalitat: els requisits mínims que han de complir els beneficiaris de la PAC per rebre ajuda són ara més ambiciosos. Per exemple, a cada finca al menys el 3% de la terra cultivable es dedicarà a la biodiversitat i elements no productius, amb la possibilitat de rebre un suport a través d’ecosistemes per arribar al 7%. Tots els aiguamolls i torberes estaran protegits.
 • Serà obligatori que els Estats membres ofereixin als agricultors i ramaders “Ecoesquemas”. Aquest nou instrument voluntari recompensarà als agricultors per implementar  pràctiques respectuoses amb el clima i el medi ambient  (agricultura orgànica, agroecologia, gestió integrada de plagues, etc.) així com millores en el benestar animal. Els Estats membres han d’assignar a l’almenys el 25% del seu pressupost de suport a la renda als ecosistemes, un total de 48 000 milions d’euros de l pressupost de pagaments directes. Es fixa un període d’adaptació per a 2023 i 2024 amb un mecanisme de “terra” al 20%.
 • Almenys el 35% dels fons de desenvolupament rural es destinaran a compromisos agroambientals, que promouen pràctiques ambientals, climàtiques i de benestar animal.
 • El pressupost de la PAC ha de contribuir significativament a la despesa climàtic global de la Unió. Per garantir un càlcul realista i sòlid, per 2025 la Comissió proposarà un enfocament nou i diferenciat que vagi més enllà dels mètodes existents.
 • convergència interna
  –  Valor mínim de cada dret = 85% del valor mitjà a molt tardar el 2026
  –  L’ objectiu del 85% té prioritat sobre la disminució màxima del 30% a nivell de beneficiari
 • Ajudes associades:
  –  Es mantenen al 13% + 2%

Una PAC més flexible

La nova PAC introdueix una nova forma de treball, en la qual cada Estat membre redactarà un pla estratègic nacional de la PAC que descrigui com s’aconseguiran els objectius de la PAC, així com els objectius de l’Acord Verd, tal com es descriuen en les Estratègies de la granja a la taula i la biodiversitat.

A més, la nova Política Agrària Comuna se centra en el rendiment gràcies a:

 • Normes més senzilles a nivell de la UE.
 • Un informe anual de rendiment que els Estats membres han de presentar a la Comissió a partir de 2024, complementat amb una reunió anual de revisió.
 • La Comissió revisarà el rendiment dels plans estratègics de la PAC a 2025 i 2027 i, quan sigui necessari, li seguirà una sol·licitud d’acció als Estats membres per part de la Comissió.
 • Un conjunt d’indicadors comuns per a monitoritzar la implementació de la PAC i avaluar l’acompliment dels plans estratègics de la PAC.

Enfortiment de la posició dels agricultors en un sector agroalimentari competitiu

 • La nova PAC manté una orientació general de mercat, amb les explotacions agrícoles de la UE que operen d’acord amb els senyals de mercat mentre aprofiten les oportunitats fora de la UE derivades de el comerç.
 • També reforça la posició dels agricultors en la cadena de subministrament d’aliments a l’ampliar les possibilitats que els agricultors uneixin les seves forces, fins i tot mitjançant certes excepcions a la llei de competència.
 • S’introduirà una nova reserva agrícola per finançar mesures de mercat en temps de crisi, amb un pressupost anual de al menys 450 milions d’euros.

Propers passos

La nova PAC, que abasta tres reglaments (horitzontal, del pla estratègic i de l’organització comuna de mercats), ha de ser aprovada formalment pel Parlament Europeu i adoptada pel Consell abans que pugui entrar en vigor.

Quant als plans estratègics de la PAC, els Estats membres tenen fins al 31 de desembre de 2021 per presentar els seus projectes de plans. La Comissió tindrà llavors sis mesos per avaluar i aprovar els plans, que després entraran en vigor a principis de 2023.

Més informació

Web de la UE

Recull de premsa

Share This Post