Inici » Àgora » Ja s’ha posat en producció el mòdul del Registre d’Explotacions Ramaderes al Sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR RER)

Ja s’ha posat en producció el mòdul del Registre d’Explotacions Ramaderes al Sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR RER)

Ja s’ha posat en producció el mòdul del Registre d’Explotacions Ramaderes al Sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR RER)

El dilluns 15 de juny va entrar en versió pública (en producció) el mòdul RER del GTR: això implica que es podran iniciar a la nova aplicació totes les tasques relacionades amb el tràmit i gestió de les explotacions ramaderes a Catalunya.

Podeu accedir al nou mòdul, ho podeu fer des dels següents enllaços:

El mòdul del registre d’explotacions permet als titulars de les explotacions ramaderes sol·licitar i/o comunicar de forma telemàtica l’inici d’activitat o la modificació al RER, els canvis de titularitat i/o propietat, actualitzar el cens, i consultar les dades de les explotacions de les quals constin com a titulars o representats legals. D’acord amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, tenen la consideració de subjectes obligats a comunicar-se electrònicament amb l’Administració totes les persones jurídiques i les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica; això implica que a partir del 2 d’octubre del 2020 totes les persones titulars d’explotacions que no tinguin la consideració d’autoconsum hauran de realitzar les seves sol·licituds i comunicacions, adjuntant tota la documentació que es consideri necessària, mitjançant el mòdul RER del GTR. Tanmateix, l’aplicació està preparada per tal que els subjectes no obligats (titulars de explotacions d’autoconsum) realitzin les seves comunicacions i/o sol·licituds de forma presencial.

Pel que fa l’accés a l’aplicació, tots els titulars d’explotacions i els seus representants legals que ja consten registrats al SIR se’ls ha assignat un rol ramader a GTR.  Per tant, per accedir al mòdul RER del GTR, i en cas de no disposar de la clau de pas adient (per usuaris GTR porcí la clau es la mateixa) només caldrà que sol·licitin la recuperació de la contrasenya mitjançant la opció: “Has oblidat la contrasenya?” Per a nous titulars que no disposin de rol assignat al GTR, caldrà que sol·licitin usuari i contrasenya mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

Finalment destacar, que s’ha creat el rol tècnic de projecte per tal que aquests puguin realitzar els tràmits en representació dels titulars d’explotacions que tinguin dificultats amb els tràmits telemàtics. Els tècnics de projecte hauran d’accedir al GTR preferentment amb certificat digital.  No obstant, prèviament han de disposar del rol corresponent a GTR, que hauran de sol·licitar mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

Per tal que les persones usuàries disposin de la informació suficient referent a la tramitació mitjançant la nova eina, podeu accedir al següent enllaç del web del DARP, on podreu consultar uns manuals i uns vídeos  perquè us puguin servir com a suport:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/gestio-telematica-ramadera/manuals-usuari/gtr-rer/

Documentació relacionada

Share This Post