Inici » Àgora » L’enginyer agrònom és tècnic competent per dur a terme la certificació energètica d’edificis.

L’enginyer agrònom és tècnic competent per dur a terme la certificació energètica d’edificis.

L’enginyer agrònom és tècnic competent per dur a terme la certificació energètica d’edificis.

L’ICAEN, ha obert els CEE a la resta d’enginyeries.

Des del Col·legi s’ha estat treballant per tal que l’ICAEN ens reconegui com a tècnics competents per dur a terme la certificació energètica d’edificis.

La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

L’ICAEN (Institut Català d’Energia), és l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya i ha elaborat el procediment de certificació d’eficiència energètica d’edificis, el qual entre d’altres coses, descriu qui pot subscriure el certificat d’eficiència energètica.

Aquests dies, des del Col·legi s’ha estat treballant per tal que l’ICAEN ens reconegui com a tècnics competents per dur a terme la certificació energètica d’edificis. Així, s’han presentat informes que justifiquen la competència dels enginyers agrònoms en aquest tipus de certificacions i s’han mantingut diverses reunions per tal que l’ICAEN tinguessin a bé de considerar-ho.

Finalment, ens han donat la raó i ja està publicada a la web de l’ICAEN la nova relació de tècnics habilitats per dur a terme la certificació energètica d’edificis, en la qual, s’inclou l’Enginyer Agrònom.

 

REGISTRE CERTIFICADORS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Per tal de facilitar a la societat el procés de certificació, l’ICAEN ha creat un registre de tècnics als quals es pot sol·licitar aquest servei.

És responsabilitat del tècnic certificador donar-se d’alta al registre de tècnics certificadors que habilitarà l’ICAEN (aquesta opció no és obligatòria per al tècnic certificador tot i que sí que és obligatori està col·legiat per tal de subscriure el certificat).

Com em puc donar d’alta al Registre de certificadors?

L’alta al Registre de certificadors s’ha de tramitar mitjançant el teu col·legi professional.

Els enginyers agrònoms col·legiats que estiguin interessats en ser inclosos en el Registre, hauran d’enviar el següent formulari d’Excel amb tots els camps emplenats, a l’adreça electrònica agronoms@agronoms.cat.

Informació relacionada

Share This Post