Inici » Àgora » L’article dels companys Jaume Boixadera i Jaume Sió, Àngela D. Bosch i altres autors guanya el “Premio Prensa Agraria 2018”

L’article dels companys Jaume Boixadera i Jaume Sió, Àngela D. Bosch i altres autors guanya el “Premio Prensa Agraria 2018”

L’article dels companys Jaume Boixadera i Jaume Sió, Àngela D. Bosch i altres autors guanya el “Premio Prensa Agraria 2018”

Enhorabona als companys Jaume Sió i Jaume Boixadera, Àngela D. Bosch i als altres autors per el merescut “Premio Prensa Agraria 2018”

Els autors de l’article són J. Sió, A.D. Bosch Serra, J. Rosera, J. Chiné i J. Boixadera. El treball es va fer en col·laboració amb el Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació i amb l’IRTA.

Els professors del Departament i Medi Ambient i Ciències del Sòl, Àngela D. Bosch i Jaume Boixadera, juntament amb Jaume Sió (Generalitat de Catalunya) i altres professionals antics alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, han estat premiats amb el “Premio Prensa Agraria 2018”, que atorga la Asociación Interporfesional para el Desarrollo Agrario (AIDA). El premi, concedit el 8 de febrer de 2019, va ser per un article publicat a revista ITEA, donades les seves millors característiques tècniques, científiques i de valor divulgatiu. L’article premiat porta per títol “Características de los suelos y su fertilidad en relación con la incidencia de bitter pit en plantaciones de manzanas Golden“, i està publicat en accés obert a  aida-itea.org. El treball es va fer en col·laboració amb el Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació i amb l’IRTA.

En concret, l’article tracta de les minves de la fisiopatia causada pel bitter pit a la poma ‘Golden Delicious’, quan es comercialitza després d’un període de frigoconservació. Si bé s’han desenvolupat mètodes de predicció d’aquesta fisiopatia en collita mitjançant tècniques de laboratori, la prevenció en camp, abans de la plantació, resulta molt interessant donat el cost d’aquesta incidència. Els objectius de la recerca desenvolupada van ser identificar característiques edàfiques simples que ajudin a l’agricultor en la decisió d’establir o no la plantació, i desenvolupar models senzills de predicció de bitter pit que permetin decidir en collita la conveniència o no de la frigoconservació. Per assolir aquests objectius i desenvolupar els models es van estudiar durant quatre anys, incloent el monitoratge i anàlisis foliars i de fruit, 59 parcel·les comercials representatives de la zona productora que es van agrupar segons el tipus de sòl. Es va determinar quines variables eren més significatives pel que fa a la incidència i mesura de bitter pit (amb o sense emmagatzematge en atmosfera controlada). En els dos últims anys d’experimentació es van usar 112 noves plantacions, en què es va emprar la mateixa metodologia i que van servir per validar els models obtinguts. Les plantacions establertes en les diferents agrupacions de sòls van mostrar un comportament diferent, estadísticament significatiu, en relació a l’aparició de bitter pit. L’elecció dels sòls més aptes, d’acord amb la potencial reducció (~75%) de la incidència de bitter pit, es veu com una mesura imprescindible a adoptar a l’hora d’establir les plantacions. Aquests serien aquells sòls poc o moderadament profunds, de textures mitjanes, amb freqüents elements grossos, amb baixa capacitat de retenció d’aigua disponible, ben drenats o amb drenatge ràpid i no salins. L’eficiència productiva (kg fruit/cm2 tronc), la relació K / Ca i el percentatge de N en el fruit són els paràmetres que més es van relacionar amb l’aparició del bitter pit i en base als quals es van establir els models predictius sobre el interès o no de procedir a la frigoconservació de les pomes.

La Asociación Interporfesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) va instaurar el Premio Prensa Agraria al 1983, amb l’objectiu de destacar aquell article dels publicats en ITEA que reuneixi les millors característiques tècniques, científiques i de valor divulgatiu, i que reflecteixi el parer del jurat, i l’esperit fundacional d’AIDA, de fer de transmissor de coneixements cap al professional, tècnic o empresari agrari.

El jurat va estar format pel president d’AIDA, la directora de la revista ITEA i pels directors del CITA Aragón, Instituto Agronómico Mediterráneo de Saragossa, Estación Experimental de Aula Dei y la directora del Institutp Pirenaico de Ecología del CSIC.

Enllaç a l’article: Características de los suelos y su fertilidad en relación con la incidencia de bitter pit en plantaciones de manzanas Golden

Enllaç a la notícia: aida-itea.org

Font: DMACS UdL

 

Share This Post