Inici » Àgora » Aplicació obligatòria del mètode BIM en els projectes promoguts per l’Administració

Aplicació obligatòria del mètode BIM en els projectes promoguts per l’Administració

Aplicació obligatòria del mètode BIM en els projectes promoguts per l’Administració

Aplicació obligatòria del mètode BIM en els projectes promoguts per l’Administració

El passat 5 de febrer de 2019 va sortir publicat en el DOGC Núm. 7803, la RESOLUCIÓ TES/188/2019:

La metodologia de treball Building Information Modelling (BIM) s’ha d’aplicar de forma obligatòria a tots els contractes d’obra civil i d’edificació, de concessió d’obres i de concursos de projectes, que tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació o restauració, promoguts per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que tinguin un valor estimat igual o superior a l’establert pels contractes subjectes a regulació harmonitzada, segons la legislació de contractes del sector públic, i s’estén a tots els contractes relatius o vinculats a les obres a què es refereixen aquests contractes.

La utilització de la metodologia BIM es pot establir com a prescripció tècnica en els plecs de prescripcions tècniques o en els documents descriptius, segons correspongui, o bé com a condició d’execució en els plecs de clàusules administratives particulars.

 

PDF Disposició

 

Share This Post