Inici » Àgora » Misió comercial de Secartys a Chicago (21 al 24 d’octubre)

Misió comercial de Secartys a Chicago (21 al 24 d’octubre)

Misió comercial de Secartys a Chicago (21 al 24 d’octubre)

El COEAC té signat un acord de col·laboració amb l’Associació empresarial Secartys .

El COEAC té signat un acord de col·laboració amb l’Associació empresarial Secartys.

Entre d’altres serveis, Secartys organitza misions empresarials.

El COEAC té signat un acord de col·laboració amb l’Associació empresarial Secartys .

Entre d’altres serveis, Secartys organitza misions empresarials.

A grans trets, per a participar en la missió l’empresa ha de complir els requisits següents:

Ser una empresa catalana (tenir CIF català)
Estar al corrent de pagament amb Seguretat Social i Agència Tributària (aportar certificat)
Tenir una activitat industrial, de serveis o agrària, però no comercial
L’any anterior al de la sol · licitud, tenir una facturació superior a 100.000 €, o un volum d’exportació superior a 60.000 €
Complir la normativa vigent de minimis, de política lingüística i de la quota de reserva per a la integració dels minusvàlids (si cal)

Consulta la misió Comercial a Chicago

Consulta les misions empresarials que tenen organitzades

Informació relacionada

Share This Post