Inici » Àgora » Nous formularis de Baixa Tensió a partir del 13 de juny de 2016

Nous formularis de Baixa Tensió a partir del 13 de juny de 2016

A partir del dia 13, per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que us els descarregueu del web cada vegada que els hagueu d'utilitzar.

Us informem que el 13 de juny estaran disponibles els nous formularis per a presentar la declaració responsable de posada en servei, ampliació, modificació, canvi de titular i baixa de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Els formularis antics només es podran utilitzar fins a les 23.59 h del dia 10 de juny. Per tant, durant el període d'adaptació als nous formularis, els dies 11 i 12 de juny, no es podran tramitar aquest tipus d'instal·lacions. A partir del dia 13, per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que us els descarregueu del web cada vegada que els hagueu d'utilitzar.

Novetats que incorpora aquesta actualització de formularis:

 • S'incorporen nous camps en relació amb la tramitació de les instal·lacions en ús no registrades d'acord amb la Instrucció 1/2015
 • S'incorpora la modalitat de canvi de titular.
 • El formulari està disponible també en castellà.
 • Es corregeixen alguns errors que impedien consignar textos al camp "Pis" (per exemple "ATIC")  i al camp del número de carrer (per exemple "8 bis").
 • Es modifica el panell del número de registre. En aquest sentit hi ha una pregunta prèvia sobre el format del número de registre:
  • Si s'ajusta al format normalitzat, cal indicar el número en aquest format i es valida que sigui correcte.
  • Si no s'hi ajusta, es mostra un camp alfanumèric on es pot indicar el número de registre o d'expedient de posada en servei de la instal·lació. En aquest supòsit l'Administració assignarà un nou número de registre de la instal·lació en el format normalitzat.
 • En relació amb el camp "Número CUPS":
  • El camp es mou del panell de dades tècniques al panell de dades identificatives de la instal·lació.
  • S'afegeix també aquest camp al formulari de baixa.
  • El formulari efectua la validació del número.
 • Si al tipus d'ús s'indica "Altres usos", ara es mostra un nou camp per concretar quin és. A més, s'ha suprimit l'ús "Instal·lacions generadores de baixa tensió segons la ITC-BT-40" (aquesta tipologia d'instal·lació s'ha de tramitar davant l'òrgan competent en matèria d'Energia i d'ofici s'inscriu al RITSIC) i se n'han afegit de nous ("Instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics" i "Grups generadors de socors").
 • S'afegeix el camp "Tecnologia" per les instal·lacions de generació aïllades. Es tracta d'un desplegable amb diverses opcions. Si es selecciona l'opció "Altres", cal especificar el tipus de tecnologia.
 • S'afegeix el camp "Potència pic" per al cas que es tracti d'una instal·lació fotovoltaica aïllada.
 • S'afegeix la descripció de cada lletra en la classificació de les instal·lacions a efectes de si requereixen o no projecte i de si han de sotmetre's a inspecció prèvia
 • En les modalitats de modificació i ampliació, es modifica la configuració del panell on s'indica si la instal·lació està inclosa en algun dels grups de l'apartat 3.1 de la ITC-BT-04:
  • Es modifica el nom del camp pel següent: "Instal·lació inclosa en algun dels grups de l'apartat 3.2 de la ITC-BT-04?"
  • Si la instal·lació està inclosa en algun dels grups de l'apartat 3.2 de la ITC-BT-04, cal identificar el tipus d'ampliació o modificació
 • El camp "Tensió" passa a ser un desplegable amb diverses opcions. Una d'elles és "Altres" i en cas de seleccionar-se es mostra un altre camp (numèric) on s'ha d'indicar la tensió.
 • S'afegeixen els camps "Col·legi professional" i "Número de col·legiat" als panells de dades de l'autor del projecte i del director tècnic d'obra.
 • S'elimina el panell de dades de l'empresa distribuïdora
 • S'afegeixen les notes informatives següents al formulari:
  • Una al final del panell de pagament on s'indiquen les conseqüències de l'impagament de la taxa en termini (aplica a totes les modalitats amb taxa)
  • Una al final del formulari just abans del botó de validar on s'informa que en cas d'errors en les dades informades al formulari no es retornaran les taxes satisfetes
  • Una altra al final del formulari just abans del botó de validar on s'indica quina serà l'actuació de l'Administració en cas d'inexactituds, falsedats o manca de dades de caràcter essencial
 • S'afegeix una pàgina a l'acusament de rebuda amb la informació més rellevant de la instal·lació i del tràmit. Aquesta pàgina és la que és presentarà a l'empresa distribuïdora (conjuntament amb el certificat de la instal·lació) per a l'alta del subministrament elèctric (alternativament també es podrà presentar el certificat d'inscripció al RITSIC).
 • A la carta de pagament s'afegeix una nota on s'indiquen les conseqüències de l'impagament de la taxa en termini.

Font: Canal Empresa, Generalitat de Catalunya.

Us recordem que us podeu descarregar els formularis fent click aqui.     

Informació relacionada

Share This Post