Inici » Àgora » Nova aplicació per al suport a la cerca de finques rústiques

Nova aplicació per al suport a la cerca de finques rústiques

Nova aplicació per al suport a la cerca de finques rústiques

Foto: Notícia a La Mañana / Mariona Bringué Montero, la filla de la companya Rosa Montero, ha creat una app per al sector agrícola

AGROP: Una aplicació per al suport a la cerca de finques rústiques

La companya Rosa Montero ens ha fet arribar que la seva filla, Mariona Bringué, ha desenvolupat una aplicació batejada com Agrop, una eina que posa en contacte els usuaris que poden oferir algun producte o servei amb aquells altres que tenen alguna necessitat per a les seves explotacions.

L’autora de l’app ens informa amb aquestes paraules sobre la funcionalitat d’aquesta aplicació:

Actualment el sector ramader es troba amb una gran problemàtica ja que necessita trobar finques agrícoles per a la gestió de les dejeccions procedents de la seva explotació. La necessitat de trobar terra s’ha convertit en un mal de cap important per als ramaders, fins al punt de limitar les ampliacions, canvis de titularitat i noves instal·lacions d’explotacions ramaderes.

Interfície de l’aplicació

AGROP neix amb la finalitat d’oferir una eina al sector agrari; d’una banda al sector ramader per poder trobar finques per gestionar les dejeccions de la seva explotació i d’altra banda al sector agrícola  perquè també hi ha agricultors que disposen de terra i que poden utilitzar aquestes dejeccions com a adob per als seus conreus.

El més habitual és que els ramaderes que no disposen de suficient terra per a la gestió de les dejeccions hagin de dedicar molt temps preguntant als veïns del poble i coneguts, sobre la possibilitat de cessió de les seves terres, invertint moltes hores fent trucades de telèfon i trobades, molts cops sense èxit, bé perquè aquests ja les tenen cedides a d’altres ramaders o bé perquè no tenen interès a oferir-les.

AGROP és una aplicació que permet posar en contacte els que ofereixen terra o dejeccions amb demandants d’aquests productes, mitjançant aquesta, els ramaders i agricultors poden realitzar la cerca en un àmbit geogràfic superior al del municipi on tenen l’explotació, i a l’hora es poden posar en contacte amb persones d’altres indrets.

El funcionament de l’aplicació és molt senzill: l’usuari se l’ha de descarregar del Playstore (versió per a Android), aquesta descàrrega és gratuïta. Un cop descarregada l’usuari s’ha de registrar, per registrar-se només cal posar un correu electrònic i una contrasenya.

Un cop registrat l’usuari, pot consultar els diferents productes (finques, dejeccions…) que s’ofereixen, ordenats per distància respecte a la seva explotació. Quan se selecciona una oferta es pot veure una descripció del producte, si és una finca: la ubicació, la superfície, el conreu i si és zona vulnerable o no vulnerable, si es tracta de dejeccions: el tipus de dejecció, la quantitat que s’ofereix i la forma de lliurament. Dins de cada producte, a més a més, hi ha l’opció “xat”, amb la qual poden posar-se en contacte amb l’usuari que ha ofert aquell producte i poder arribar a un acord .

Si l’usuari vol introduir un producte, ha d’anar a l’opció “afegir finca” o “afegir residu” i descriure’l.

AGROP és una aplicació que també permet oferir finques rústiques per a altres finalitats, és a dir, un usuari pot oferir una parcel·la per al seu arrendament, venda o cessió.

Aquesta aplicació pot ser una eina força útil per al sector agrari, ja que permet la interconnexió entre usuaris que ofereixen terres i aquells que en necessiten, de forma còmoda i eficaç.

Publicació a La Mañana

Share This Post