Inici » Àgora » Publicada la nova ISO 9001, la referència mundial per a la gestió de la qualitat

Publicada la nova ISO 9001, la referència mundial per a la gestió de la qualitat

Publicada la nova ISO 9001, la referència mundial per a la gestió de la qualitat
  • Les empreses espanyoles són les sisenes del món i quartes d’Europa per nombre de certificats ISO 9001. S’obre un període de tres anys perquè s’adaptin als requisits de la nova versió.
  • És la norma tècnica més emprada al món, ja que 1.130.000 organitzacions de 187 països tenen certificat el seu correcte ús. L’ISO 9001 ajuda a les organitzacions a ser més eficaços i competitives, així com millora la satisfacció del client.
  • Incorpora nous requisits: major èmfasi en el lideratge de la direcció; determinació dels riscos i oportunitats; major eficàcia en la gestió de la cadena de proveïdors; i un llenguatge més simple i clar, amb una estructura comuna que facilitarà l’aplicació de la norma en les organitzacions així com la integració dels diferents sistemes de gestió.

El dia 23 de setembre de 2015, l’Organització Internacional de Normalització (ISO) va publicar la nova versió de la Norma internacional ISO 9001, la referència mundial per a la gestió de la qualitat, amb prop de 1.130.000 organitzacions que l’apliquen en 187 països.

La Norma ISO 9001 és emprada per tot tipus d’empreses i entitats, públiques i privades, de tots els sectors d’activitat i mides; sent el mitjà internacionalment acceptat per demostrar compromís amb la qualitat. Aquesta norma permet a les organitzacions treballar de manera més eficient, ja que possibilita alinear tots els processos de l’organització, facilitant el seu enteniment per tots. A més, la seva correcta aplicació incrementa la productivitat i eficiència, reduint costos econòmics.

A Espanya, prop de 43.000 organitzacions que apliquen aquesta norma s’han d’adaptar als nous requisits en un màxim de tres anys, fins a setembre de 2018.

Espanya és el sisè país del món i quart de Europa per nombre de certificats de conformitat amb ISO 9001.

El principal objectiu de la revisió és facilitar la integració d’aquesta Norma amb els altres sistemes de gestió-un corrent cada vegada més demandada en les empreses- i que aquests siguin més accessibles per a tot tipus d’organitzacions, especialment del sector serveis. Així, comparteix l’anomenada estructura d’alt nivell, comú a totes les normes de gestió (com l’estesa ISO 14001 de Gestió Ambiental).

La Norma incorpora nous requisits, com un major èmfasi en el lideratge de la direcció. A més, inclou el concepte del risc; no només limitat a l’efecte negatiu de la incertesa, sinó també per aprofitar els escenaris que poden afavorir la consecució de resultats (oportunitats). Així mateix, la norma promou una major eficàcia en la gestió de la cadena de proveïdors. D’altra banda, presenta un llenguatge més simple i clar per facilitar la seva aplicació en les organitzacions.

La nova versió de la ISO 9001 ofereix una clara orientació a resultats; a demostrar que el sistema de gestió de la qualitat és eficaç. Les normes tècniques, en general, tenen un benefici directe en el compte de resultats de les empreses, i pot suposar fins al 5% dels ingressos per vendes en les organitzacions que les apliquen, segons un estudi de ISO. Per al conjunt de l’economia espanyola, suposen l’1% del PIB.

Les normes es revisen periòdicament per assegurar que s’adapten a les noves necessitats de les organitzacions. La revisió del document s’ha dut a terme en el si del Comitè Tècnic
internacional de Normalització de Gestió de la Qualitat d’ISO (ISO / TC 176 SC2).

Les normes tècniques són documents a l’abast de tots, que contenen el consens del mercat sobre les bones pràctiques a l’hora d’abordar qüestions clau per a la competitivitat de les organitzacions. Elaborades per primers experts, són una eina essencial a l’hora d’abordar un nou mercat o procés.

Font: AENOR

Informació relacionada

Share This Post