Inici » Àgora » Publicat RD que estableix la normativa bàsica aplicable al Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023

Publicat RD que estableix la normativa bàsica aplicable al Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023

Publicat RD que estableix la normativa bàsica aplicable al Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023

Publicat el Reial Decret que substitueix la normativa vigent en matèria d’aplicació del Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2019-2023, que inclou mesures de promoció en tercers països, reestructuració i reconversió de vinyes (inclosa la replantació per motius sanitaris), inversions, collita en verd i destil·lació de subproductes.

Aquest nou Reial decret té per objecte clarificar i adequar la norma espanyola a les modificacions del Programa de Suport al sector vitivinícola 2019/2023 remeses a la Comissió Europea al juny de 2018, per tal de millorar la seva aplicació, així com, incloure les recomanacions efectuades per la Comissió Europea.

Les modificacions introduïdes en la mesura de promoció en tercers països amplien les possibilitats del sector per reforçar accions en els diferents mercats. S’inclou la definició de mercat de tercer país i es concreta el període a comptabilitzar per establir la durada màxima de l’ajut. Així mateix, per millorar l’eficàcia en la utilització dels fons, s’avança el calendari d’execució dels programes.

En la mesura de reestructuració i reconversió de vinyes s’adapta el text a les modificacions del Programa de Suport que es van remetre a la Comissió, per tal de millorar la seva aplicació permetent petites modificacions de les sol·licituds sense autorització, i s’aclareix la redacció d’alguns articles.

D’altra banda, en la mesura d’inversions, s’aclareixen determinats aspectes relatius al procediment aplicable les modificacions que no requereixen autorització i es modifica la puntuació dels criteris de priorització de les sol·licituds d’ajuda en algunes comunitats autònomes. D’aquesta manera, es pretén contribuir de manera més eficaç a la finalitat d’augmentar la competitivitat de les empreses.

El text aprovat conté també disposicions que permetran millorar l’eficàcia en la utilització dels fons.

Documentació relacionada

Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

Share This Post