Inici » Àgora » Reials decrets de l’aplicació de la PAC1420 a l’estat espanyol

Reials decrets de l’aplicació de la PAC1420 a l’estat espanyol

Reials decrets de l’aplicació de la PAC1420 a l’estat espanyol

S’han publicat els Reials decrets d’aplicació de la PAC a l’estat espanyol;

RD 1075/2014 Ajuts directes, altres règims d’ajuts i control de pagaments http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf

RD 1076/2014 Assignació de drets de pagament bàsic http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13257.pdf 

RD 1078/2014 Normes de condicionalitat dels ajuts de la nova PAC http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13259.pdf

RD 1077/2014 Sistema d’Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles #SIGPAC a la nova #PAC1420 http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13258.pdf

RD 1079/2014 Mesures del programa de recolzament al sector vitivinícola 2014-2018 http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13260.pdf

RD 1080/2014 Coordinació de les autoritats de gestió dels PDRs 2014-2020 http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13261.pdf

Mapes de regionalització de Catalunya, segons RD 1076/2014
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1o4txjFnK2gcdYio7MjIUUgi6sbqYgTSCoJ1iCtYp

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1o4txjFnK2gcdYio7MjIUUgi6sbqYgTSCoJ1iCtYp

Informació relacionada

Share This Post