Inici » Àgora » Rural Smart Grids demana lideratge social i polític per impulsar la generació local d’energia renovable al territori

Rural Smart Grids demana lideratge social i polític per impulsar la generació local d’energia renovable al territori

Rural Smart Grids demana lideratge social i polític per impulsar la generació local d’energia renovable al territori

La cita anual de l’energia al món rural va presentar propostes per aprofitar el Canal Segarra-Garrigues amb una visió energètica, tant en generació com en distribució.

? El II Congrés Rural Smart Grids, celebrat a Lleida a finals de l’any passat, reclama a les institucions que facilitin l’emprenedoria en energia verda al món rural.
? Els experts qualifiquen de retrocés la reforma elèctrica espanyola perquè limita el desenvolupament d’energia verda i eficient al món rural.
? La cita anual de l’energia al món rural va presentar propostes per aprofitar el Canal Segarra-Garrigues amb una visió energètica, tant en generació com en distribució.

L’organització del Congrés Rural Smart Grids ha fet públiques les conclusions de la seva segona edició en les quals demana lideratge polític i social per la “necessària extensió de la fibra òptica arreu del territori i per a l’impuls de les xarxes elèctriques intel·ligents” a partir d’energies renovables. El text posa l’èmfasi en l’aposta per les xarxes elèctriques intel·ligents com a oportunitat de desenvolupament econòmic i millora de la qualitat de vida per al món rural. Es tracta de produir i distribuir l’energia a partir de l’aprofitament de fonts locals i renovables, cosa que promou, alhora, el desenvolupament socioeconòmic del món rural. Un sistema que contribueix al canvi de model energètic imprescindible per mitigar el canvi climàtic i per garantir la sostenibilitat econòmica del país. Les dues primeres edicions del Congrés han estat impulsades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, l’Institut Català d’Energia, Localret i la Fundació Món Rural.

En les conclusions, elaborades a partir de les aportacions d’experts i agents del territori, s’adverteix que les rural smart grids són “l’oportunitat de preparar-nos per a un escenari amb recursos energètics escassos i d’increment del seu preu, que de ben segur caracteritzarà el segle XXI”. Per la qual cosa, es demana un pla de transició cap a un nou sistema energètic més transparent i sostenible que li reconegui al món rural el valor estratègic que té. El document ressalta que el model i les innovacions tecnològiques que permeten la implantació de les xarxes elèctriques intel·ligents al món rural estan clarament definits. El que cal per impulsar la seva implantació, en funció de les demandes reals i amb l’objectiu que tinguin viabilitat econòmica, és un marc legal específic i polítiques públiques que afavoreixin el seu desenvolupament a partir de l’emprenedoria i un treball conjunt entre iniciativa privada i pública. Des del Congrés, també es demana que s’implementin proves pilot a nivell municipal que serveixin de referent i facilitin l’extensió de les smart grids pel territori.

La reforma del sector elèctric, un retrocés
El nou marc normatiu que regula el sistema elèctric espanyol és valorat com un “retrocés” que dificulta el naixement d’iniciatives innovadores i emprenedores en el camp de la generació distribuïda d’energia amb fonts locals i renovables. Es considera que pot ser un fre per al creixement d’aquest sector, un dels nous jaciments d’ocupació per a prop del 70% del territori rural català. Els experts i agents locals assenyalen que la nova llei elèctrica té només en compte les necessitats de les grans empreses energètiques del país i “s’orienta poc cap al sector energètic i cap a una sostenibilitat i una seguretat del subministrament, basades en la reducció de la dependència energètica, dels preus energètics i d’una millor integració amb el medi”. També es critica la penalització de l’autoconsum que fa la reforma i es demana la promoció de la figura de l’“agregador de demanda” com a intermediari entre l’operador del sistema i empresaris agraris i agroalimentaris.

Aprofitament energètic del Segarra-Garrigues
Amb el lema “Aigua i energia”, la visió energètica d’un recurs com l’aigua va ser el fil conductor del II Congrés Rural Smart Grids. El document de conclusions assenyala que és un element “de primer ordre en la gestió energètica, a més de ser un modelador i conformador del territori, de la històriacultural i econòmica de la nostra societat”. En el congrés es va destacar la capacitat d’emmagatzematge elèctric de l’aigua i que cal repensar els regadius i canals del país amb una visió energètica. A més, es va destacar l’ús de l’aigua en les diferents tecnologies de generació elèctrica (termosolar, centrals convencionals, etc). Un dels temes estrella va ser l’aprofitament de la infraestructura del Canal Segarra-Garrigues per a la generació i distribució d’energia renovable de fonts locals i de telecomunicacions.

Què són les smart grids?
Les xarxes rurals elèctriques i intel·ligents -rural smart grids- són una aposta per a la generació i distribució d’energia en l’àmbit local a partir de fonts com ara els residus d’activitats com la ramadera, forestal, agroindustrial o agrícola, per donar lloc a la biomassa o biodièsel, però també a partir de l’aprofitament de l’energia d’origen eòlic o fotovoltaic. Alhora, aquest model permet aprofitar sinergies amb altres activitats distribuïdes pel territori com la gestió de l’aigua, dels residus i el transport. Aquest nou model energètic permetria a Catalunya, en tant que importadora d’energia, tendir cap a un major grau d’autoabastiment a partir de l’aprofitament dels recursos locals i a mitigar el canvi climàtic.
Les rural smart grids aposten per una economia de proximitat que s’adapta millor a les característiques i especificitats sociodemogràfiques del territori que l’actual model. L’economia de proximitat també acosta generació d’energia al consumidor- cosa què li permet tenir més control i adaptar més l’oferta a la demanda i ser, per tant, més eficient-. A més, també permet una configuració del preu més transparent, i contempla la possibilitat, fins i tot, que l’usuari domèstic pugui convertir-se en petit productor. Les xarxes més petites adaptades a la demanda local permeten garantir un menor risc de fallida que té una xarxa com l’actual totalment centralitzada, i donen, per tant, una major seguretat al subministament.

Referents internacionals
Les rural smart grids compten amb precedents als Estats Units i al Canadà on ja s’estan desenvolupant per aprofitar l’energia que es pot generar en el propi territori i reduir el consum d’hidrocarburs. En l’àmbit europeu, la Plataforma Tecnològica Europea per a les Xarxes d’Electricitat del Futur (ETP Smart Grids) s’ha establert com a promotora d’aquest tipus de xarxes al nostre continent. Des d’aquesta entitat valoren les rural smart grids com a infraestructures bàsiques per afavorir el creixement econòmic regional i que fan possible un canvi de model energètic per mitigar el canvi climàtic a partir d’assolir un 35% de generació d’energia renovable distribuïda al 2020 i la descarbonització total de l’energia per al 2050.

Informació relacionada

Share This Post