Inici » Àgora » Voluntaris per a Fundació ARED i per a Fundació Avismon-Catalunya

Voluntaris per a Fundació ARED i per a Fundació Avismon-Catalunya

Voluntaris per a Fundació ARED i per a Fundació Avismon-Catalunya

Voluntaris per assessorar en l’estudi de la distribució en planta de les seves activitats

Entitat

La Fundació ARED treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió, majoritàriament dones procedents de centres penitenciaris i de serveis socials.

Fa la seva tasca, orientada a la inserció laboral, a través d’activitats formatives, d’un taller de confecció i un obrador per serveis de catering.

Objectiu

Assessorar a l’equip de professionals de l’entitat en l’estudi de la distribució en planta dels nous espais, considerant les diferents opcions, per ubicar-hi els esmentats serveis i activitats productives i les instal·lacions i equips necessaris per el seu funcionament.

Lloc

Districte de Sant Marti del 22@ de  Barcelona.

Dedicació

La dedicació desitjable seria de 10 h/setmana, però estem oberts a adaptar-nos a propostes del voluntari

Durada de la Col·laboració

S’estima en 3 mesos. Segons també la dedicació setmanal.

Contacte

Per a més informació contactar amb Montse Hita. Telèfon: 93 319 23 00. Email: mhita@eic.cat

Si voleu saber més sobre l’entitat, podeu anar a: http://www.fundacioared.org

Voluntaris per donar suport en la millora de processos de l’entitat

Entitat

La Fundació Avismón-Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que  promou el voluntariat social, el suport i l’envelliment actiu de les persones grans.  Està regida per un  patronat  compromès amb l’acció social, un reduït equip de professionals i un gran nombre de  persones voluntàries.

Persones que volen acompanyar a la gent gran en el seu procés vital d’envelliment i autocura, essent referents del bon tracte, proper i familiar, en especial atenció a totes aquelles persones que poden sentir-se soles.

Objectiu

Donar suport en la definició i millora dels diferents processos de l’entitat i la seva integració.

Funcions

– Elaborar el mapa de processos de l’entitat.

– Acompanyar a l’equip gestor en la descripció i documentació dels processos principals de l’entitat.

– Aportar una visió externa i crítica constructiva sobre els processos actuals, proposant millores amb l’objectiu de fer-los més eficients i eficaços.

– Assessorar en els canvis organitzatius per a la implementació dels nous processos.

– Analitzar com pot ajudar la informatització de la gestió en l’optimització dels processos.

Requeriments

Experiència en anàlisis, millora i implementació de processos.

Lloc

Barcelona.

Dedicació

Entre 2 i 4 hores a  la setmana.

Contacte

Per a més informació contactar amb Montse Hita. Telèfon: 93 319 23 00. Email: mhita@eic.cat

Si voleu saber més sobre l’entitat, podeu anar a: http://www.avismon.org/

 

Share This Post