Inici » Àgora » El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya s’adhereix a la Comissió d’Acció Social

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya s’adhereix a la Comissió d’Acció Social

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya s’adhereix a la Comissió d’Acció Social

El Col·legi d’Enginyers d’Enginyers Agrònoms s’ha adherit a la Comissió d’Acció Social dels Enginyers de Catalunya, de la que també hi formen part el Col·legi d’Enginyers Industrials, el Col·legi d’Enginyeria Informàtica, l’Associació d’Enginyers de Telecomunicacions i el Col·legi d’Enginyers de Camins. Des de fa 15 anys, la missió de la Comissió és la sensibilització del col·lectiu d’enginyers per la problemàtica social, l’aplicació de l’ètica en l’exercici de la professió i el foment de la col·laboració amb les entitats del tercer sector social.

La promoció del voluntariat a través del servei dels “Enginyers Voluntaris” ha estat una de les realitzacions importants de la comissió en els últims anys. A través d’aquest servei facilitem l’aportació dels coneixements, tant tecnològics com de gestió, que són propis de l’enginyeria a entitats socials.

OBJECTIUS

 • Reforçar la presència de les nostres institucions en l’àmbit social.
 • Promoure la responsabilitat social empresarial.
 • Posar a disposició de les entitats del Tercer Sector social els coneixements i experteses que ens són propis, ja sigui com a institució com promovent la presència individual dels enginyers en tasques de voluntariat.
 • Facilitar la col·laboració empresa/entitats socials a través de projectes d’acord a les seves necessitats i disponibilitats.
 • Col·laborar amb les escoles d’enginyeria i “Enginyeria sense fronteres” facilitant la participació dels nous enginyers en projectes socials tant aquí com de cooperació internacional.
 • Ser proactius en la col·laboració amb altres comissions, altres col·legis professionals, empreses adherides i entitats del tercer sector.

Vols ser un “Enginyer voluntari”? apunta’t!

 1. Que és el Servei d´Enginyers Voluntaris

Aquest servei neix amb l´esperit promogut per la Llei del Voluntariat aprovada al Juliol del 2015 que regula per primer cop el model català del voluntariat i té per finalitat protegir l’associacionisme i el voluntariat, tot donant-los suport com a agents de transformació social.

Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i a les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, definides com a voluntariat per aquesta llei, que es duen a terme exclusivament en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on tingui el domicili social l’entitat.

Aquest servei en particular no neix amb l’esperit de ser un borsa de treball o d’ocupació sinó de ser una borsa d’enginyers capaços de donar suport i recolzament solidari a totes aquelles entitats i organitzacions principalment del Sector Terciari que així ho demanin. Neix amb l’esperit de ser un llaç d’unió entre aquestes entitats i els enginyers voluntaris sense cap ànim de lucre.

Aquests enginyers preferentment seran col·legiats i titul·lats però no és imprescindible cap de les dues condicions. Podent estar en qualsevol estat laboral (en actiu, jubilats, aturats, … )

 1. El perfil dels voluntaris

Els Enginyers voluntaris, pels seus coneixements i experiència, van orientats a donar suport i assessorament en les tasques de gestió de les entitats i concretament, en els següents àmbits:

 • Planificació i organització interna
 • Relació amb empreses / relacions comercials
 • Tots els tècnics propis dels diferents perfils d’Enginyers participants: eficiència energètica, agricultura ecològica, gestió del manteniment, certificacions ISO, sistemes de Qualitat, TIC, …
 • Gestió operativa i de la qualitat dels productes i servei
 • Compres i Logística

Es pretén que en la majoria de cassos els candidats a voluntaris siguin d’un perfil “Consultor” que aporti un valor afegit a la organització en la que s´integrarà. En qualsevol cas, no es vol fer competència amb enginyers en actiu, estudiants en pràctiques o qualsevol altre modalitat de treball remunerat.

Aquesta feina mai tindrà un caràcter remuneratori a través d’aquest Servei.

L’objectiu és que a través d’un contracte de col·laboració tutoritzat pel Servei, el voluntari participi i col·labori en aquelles necessitats que l’entitat demani, aprofitant sinergies.

Programa de voluntariat

Accedeix a tot el programa de voluntariat en el següent enllaç

Dades de contacte

Persones de contacte

Share This Post