Inici » Àgora » Manifest en base a les conclusions extretes en el I Congrés Rural Smart Grids

Manifest en base a les conclusions extretes en el I Congrés Rural Smart Grids

Manifest en base a les conclusions extretes en el I Congrés Rural Smart Grids

Adhereix-te al manifest !! Ho pots fer a títol personal i/o en representació de la teva Entitat/Organització/Empresa a la qual representes.

MANIFEST

Les i els professionals, empresaris i experts del sector agroindustrial i en base a les conclusions extretes en el I Congrés Rural Smart Grids, manifestem que:

 

El 1r Congrés Rural SmartGrids, celebrat els dies 25 i 26 d’octubre de 2012 a la Casa del Mar de Barcelona, ha estat organitzat pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya; l’Institut Català d’Energia; la Fundació del Món Rural; Localret. L’objectiu principal era reunir als principals actors i debatre sobre per què i cóm implantar xarxes intel·ligents d’energia al món rural com a vehicle de desenvolupament territorial de Catalunya, explorant les oportunitats d’activitat i de negoci en un sector emergent.

Adhereix-te al Manifest omplint el següent formulari d’adhesió(*):

(*) Ho pots fer a títol personal i/o en representació de la teva Entitat/Organització/Empresa a la qual representes.

Formulari d’adhesió al Manifest

Llegeix el MANIFEST

Les i els professionals, empresaris i experts del sector agroindustrial, i en base a les conclusions extretes en el I Congrés Rural Smart Grids, manifestem que:

MANIFEST

  • El medi rural i especialment el sector forestal i agroindustrial, són escenaris i actors principals de la generació d’energia a través de fonts renovables, i les Smart Grids la via per a l’optimització del seu ús i transport cap a centres de consum. El 70% del territori té oportunitats per desenvolupar activitats relacionades amb l’energia. El 89% de les estructures elèctriques estan en aquest territori. Tanmateix, cal recordar que la funció principal del sector agrari és produir aliments.
  • L’impacte econòmic de les smart grids en el desenvolupament del medi rural pot ser molt positiu. Aportarà noves oportunitats al medi rural, tant als sectors tradicionals com als nous sectors que es generaran a partir de les necessitats del nou mercat (agregadors de demanda, empreses de serveis energètics, etc.).
  • Cal treballar perquè hi hagi una participació activa del món rural en la implementació de les smart grids i perquè s’aconsegueixi el màxim retorn de recursos pel territori, i que no sigui només el substrat on fixar infraestructures.
  • Aquestes noves infraestructures necessàries (per la generació d’energia, emmagatzematge i distribució) transformaran el medi i llur paisatge. Per això cal implantar-les amb racionalitat i amb la implicació del territori per a trobar un compromís que compatibilitzi els usos i faci entendre la intervenció en el paisatge com quelcom positiu, que cal i pot fer-se bé.
  • Tot el que tècnicament és possible (fins i tot convenient) pot no ser-ho socialment i ambientalment. En el debat energètic no podem tenir només en compte la tecnologia. Cal circumscriure’l en un projecte de país on s’integrin les persones -consumidors però també ciutadans-, així com el medi ambient.
  • Cal que es reguli de manera urgent l’autoconsum, així com la gestió de la bidireccionalitat en el flux energètic a la xarxa. A més, el consumidor ha de tenir accés de les dades del seu consum i ha de tenir capacitat de decisió sobre elles.
  • Serà necessari realitzar un “inventari “de capacitats de generació d’energia distribuïda a Catalunya a partir de recursos locals, per tal de prendre decisions harmonitzades amb el potencial i les necessitats.
  • Les normatives sectorials i sobretot la urbanística han d’iniciar un procés de debat i revisió per a facilitar el desenvolupament del nou model energètic i de les rural smart grids.
  • Serà necessari un aprenentatge de la societat en el paper de consumidors i alhora generadors; és a dir com a actors actius. Estem acostumats a ser consumidors passius però haurem d’aprendre a ser part activa tant al consum com a la generació (“prosumers”) i que aquest nou perfil sigui socialment acceptat i volgut per evitar quedar al marge del sistema energètic.
  • És imprescindible la conscienciació, informació i formació sobre la importància de l’energia pel territori, per tal que s’entengui la rellevància de les smart grids, el seu impacte i com els ciutadans poden participar activament.

El Medi Rural, el territori, pot ser protagonista dels nous sistemes energètics i de telecomunicacions. Més enllà de ser-ne el substrat on fixar infraestructures, cal treballar per liderar-ne la implementació i aconseguir el màxim retorn pel territori.

No hi haurà “Smart Cities” sense “Smart Rural”.

Informació relacionada

Share This Post