Inici » Esdeveniments » Formació » Jornada pràctica d’aplicació del Codi Estructural (CE)

Jornada pràctica d’aplicació del Codi Estructural (CE)

Inici 12/01/2023
 • Dijous 12 de gener de 2023
 • A les 17:00h
 • En línia

Destinataris: col·legiats i col·legiades del COEAC

Aplicació del Codi Estructural (CE)

Des de les Secretaries tècniques dels Col·legis d’Enginyers Agrònoms, hem detectat que un dels errors més comuns en els projectes que es presenten a visat és la manca d’aplicació del Codi d’Estructural (CE), que és d’aplicació obligatòria als projectes d’edificació des de l’11 de novembre de 2022. Per aquest motiu, les secretaries tècniques dels Col·legis hem elaborat documents perquè serveixin de suport per a l’adequació dels projectes al CE.

 • Memòria: Justificació de compliment de CE
 • Annexos de Càlculs de Formigó
 • Plec de Condicions
 • Control de Qualitat

Aquests documents estan disponibles a la web del Col·legi, a l’apartat Plantilles i Documents de Treball.

Per facilitar l’adaptació d’aquests documents als projectes d’edificació, el proper dia 12 de gener de 2023 a les 17h se celebrarà una Jornada pràctica d’aplicació del CE.

Inscripcions

Pots inscriure’t a la jornada en el formulari que trobaràs més avall.

 • Les persones inscrites a la jornada, rebran l’enllaç de connexió al correu electrònic, unes hores abans.

Notes i enllaços relacionats

 • El Codi Estructural actualitza la reglamentació vigent relativa a les estructures de formigó ia les estructures d’acer d’acord amb les novetats de caràcter tècnic i reglamentari en la matèria, i deroga la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) , aprovada pel Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, i la Instrucció d’Acer Estructural (EAE), aprovada pel Reial decret 751/2011, de 27 de maig.

 • Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural. (BOE núm. 190 de 10 d’agost de 2021)

 • Web del CE

Reserves

Les inscripcions estan tancades per aquest esdeveniment.

Share This Post

Torna a Formació