Inici » Àgora » Ajuts a la transformació i comercialització dels productes agraris.

Ajuts a la transformació i comercialització dels productes agraris.

Ajuts a la transformació i comercialització dels productes agraris.

FEADER 2010

S’ha publicat al DOGC l’ORDRE AAR/314/2010, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, es convoquen els corresponents a 2010 i es modifica l’annex de l’Ordre AAR/477/2007, de 10 de desembre. (DOGC núm. 5640 – 01/06/2010)

S’ha publicat al DOGC l’ ORDRE AAR/314/2010, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, es convoquen els corresponents a 2010 i es modifica l’annex de l’Ordre AAR/477/2007, de 10 de desembre. (DOGC núm. 5640 – 01/06/2010)

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts només es poden presentar per mitjans telemàtics des del lloc web gencat 

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes que computa des de l’endemà de la data de la publicació de l’Ordre al DOGC.

Share This Post