Inici » Àgora » Ajuts al sector apícola

Ajuts al sector apícola

Ajuts al sector apícola

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) convoca ajuts destinats al sector apícola i els seus productes.

1.- Subvencions per a la realització de projectes d’investigació aplicada al sector apícola i els seus productes, dins el Programa nacional de mesures d’ajuda a l’apicultura  (Correcció d’errades de Modificació de Bases reguladores)

2.- Ajuts al sector apícola per pol·linització (Convocatòria)

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és afavorir l’increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d’arnes durant un període mínim de tres mesos abans de la data de la sol·licitud i un període mínim d’un mes després de la seva presentació.

3.- Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura

Convocats per a l’any 2018 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny (DOGC núm. 7394, de 20.6.2017), modificades per l’Ordre ARP/45/2018, de 17 d’abril (DOGC núm. 7606, de 25.4.2018) (Ordre APM/413/2018, de 17 d’abril, publicada al BOE núm. 100, de 25 d’abril).

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies que computen des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Share This Post