Inici » Àgora » El company Fernando Ortega assisteix a la reunió del Consell Català de l’Alimentació, en representació del Col·legi

El company Fernando Ortega assisteix a la reunió del Consell Català de l’Alimentació, en representació del Col·legi

El company Fernando Ortega assisteix a la reunió del Consell Català de l’Alimentació, en representació del Col·legi

El Consell Català de l’Alimentació ha iniciat el seguiment de l’Estratègia Alimentària de Catalunya en el marc d’una reunió celebrada el passat dimarts, 25 d’octubre, a la seu del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en la qual va assistir el company Fernando Ortega, president de la Comissió d’Indústries Agroalimentàries del COEAC.

Per garantir una execució correcta d’aquesta estratègia es va articular un model de governança per al seguiment, avaluació i coordinació de les actuacions que es portaran a terme i que està constituït pel Consell Català de l’Alimentació adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). El Consell està format per una àmplia representació de les associacions i entitats relacionades amb l’alimentació a Catalunya, des dels consumidors fins a les organitzacions professionals agràries més representatives, les institucions i els col·legis professionals relacionats, aquests últims representats pel company Fernando Ortega, i és l’òrgan de participació, debat i assessorament sobre les qüestions relacionades amb les polítiques agroalimentàries del país.

La reunió es va iniciar fent una visió general de les 294 actuacions de l’Estratègia i es va explicar que ja s’han finalitzat 19 (un 6,46% del total de les actuacions) i estan en curs 169 (un 54,08% del total de les actuacions). En concret, durant aquest any 2022 s’han engegat 12 actuacions transformadores, que són:

 1. Inici de l’elaboració d’una nova Llei de l’Alimentació de Catalunya
 2. Reforç de la coordinació del control oficial de la cadena alimentària
 3. Conformació de l’ecosistema col·laboratiu de l’aliança d’innovació FoodCat
 4. Impuls de xarxes de distribució de venda en línia de productes locals
 5. Foment de l’organització, l’estructuració i el dimensionament del sector
 6. Constitució d’un observatori de la cadena alimentària
 7. Impuls d’un marc normatiu per incentivar la transició a models més sostenibles (Producció Agrària Sostenible i Pla Estratègic de Ramaderia Extensiva)
 8. Aposta per la transformació tecnològica i digital del sistema agroalimentari (Pla Innova 2030)
 9. Disseny d’un programa integral d’assessorament i nova escola agrària de noves tecnologies i horticultura
 10. Definició d’un nou model de finançament del sistema alimentari català amb els ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer alineat amb el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya
 11. Impuls de nous models de negoci basats en la bioeconomia circular amb ajuts a les cooperatives i indústries
 12. Implementació de l’etiquetatge intel·ligent per facilitar el consum conscient

Posteriorment, es va fer un seguiment dels grups de treball que participen en el projecte i es va detallar que actualment un 66% dels grups de treball estan actius i treballant en diversos àmbits com agricultura, pesca i ramaderia sostenible malbaratament alimentari, bioeconomia circular, autoabastiment, relleu generacional, dones, accés a una alimentació digna o estructuració del sector, entre d’altres. D’altra banda, un 11% dels grups ja estan tancats i un 23% inactius.

I per finalitzar, es van valorar les propostes dels grups de treball del pla per al futur Pacte Nacional de l’Alimentació de Catalunya i es van comentar les properes passes que se seguiran durant l’any 2022-2023 i que són bàsicament la implementació de noves actuacions transformadores, finalització de les actuacions iniciades i l’activació de grups de treball pendents, com el de la “dieta mediterrània” i el d’ ”incorporació en els plans docents de contingut sobre alimentació”.

Font: web govern.cat

Share This Post