Inici » Àgora » Aprovat el PERTE de descarbonització industrial

Aprovat el PERTE de descarbonització industrial

Aprovat el PERTE de descarbonització industrial

El Consell de Ministres va aprovar a finals de desembre del 2022 el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de descarbonització industrial, complint amb un compromís de donar suport a la indústria en la seva transició cap a models i processos més respectuosos amb el medi ambient i contribuir a l’objectiu de neutralitat climàtica el 2050. 

El projecte preveu una inversió pública de 3.100 milions d’euros que permetrà mobilitzar fins a 11.800 milions d’euros d’inversió total. Les inversions en descarbonització i modernització de la indústria manufacturera impulsades per aquest PERTE permetran incrementar la competitivitat del sector al voltant d’un 10% i suposarà la creació d’uns 8.000 llocs de treball. A més, es preveu una reducció de les emissions que podria assolir els 13 milions de tones de CO2 a l’any.

Objectius del PERTE

El PERTE de descarbonització industrial tindrà els següents objectius:

  1. Descarbonització dels processos de producció, permetent la viabilitat de les indústries a mitjà i llarg termini.
  2. Millora de l’eficiència energètica, mitjançant la incorporació a les indústries de les millors tecnologies disponibles i implantació de sistemes de gestió energètica.
  3. Millorar la competitivitat del sector manufacturer. La indústria manufacturera haurà de fer front a un repte important de reducció d’emissions i, per continuar sent competitiva, serà imprescindible donar suport a les inversions en descarbonització.
  4. Promoure la seguretat energètica a Espanya. La indústria manufacturera és responsable del 30% del consum de gas natural a Espanya (del 59% si se n’exclou la generació d’electricitat), per la qual cosa la disminució d’aquest consum serà fonamental per garantir la seguretat energètica d’Espanya.
  5. Fomentar l’ús denergies renovables. D’aquesta manera, serà possible reduir les emissions alhora que es contribuirà a reduir la dependència dels combustibles fòssils.
  6. Fomentar la millora del medi ambient recolzant la utilització dels subproductes i la valorització dels residus per integrar-los en altres processos i reduir així l’impacte mediambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida.
  7. Creació d’ocupació d’alt valor afegit. La descarbonització de la indústria estarà acompanyada per una formació més gran dels professionals que tindran les capacitats necessàries per poder implementar les tecnologies menys contaminants.

Línies per a la descarbonització

El PERTE es basa en quatre mesures transformadores. En primer lloc, ajudes d’actuació integral per a la descarbonització, que inclou ajudes a la descarbonització de fonts denergia amb lelectrificació de processos i la incorporació dhidrogen; gestió energètica integral de processos industrials; reducció de lús de recursos naturals o la captura de carboni, entre altres línies dactuació.

En segon lloc, el PERTE recull una línia d’ajuts a empreses manufactureres participants a l’IPCEI sobre la cadena industrial de l’hidrogen d’origen renovable. En tercer lloc, s’inclou l’estudi i l’avaluació del desenvolupament d’un fons de suport als contractes per diferències de carboni i realització de projecte pilot.

Finalment, s’hi inclou una línia de suport al desenvolupament de noves instal·lacions manufactureres altament eficients i descarbonitzades. L’objectiu és el suport de possibles projectes d’inversió d’un efecte tractor especial per a instal·lacions industrials que usin la millor tecnologia en descarbonització dels seus sectors.

A més de les quatre mesures transformadores anteriors, que constitueixen el nucli del PERTE, hi ha mesures facilitadores entre les quals s’inclouen les de caràcter normatiu, caràcter formatiu, foment de la R+D+i, el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, foment del finançament a través de l’ICO, Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva, Fons Nacional d’Eficiència Energètica, Activa Industria, 4.0, etc.

Els beneficiaris d’aquest PERTE són els sectors de la indústria manufacturera entre els quals destaquen els sectors de fabricació de productes minerals no metàl·lics (incloent-hi ceràmica, ciment, vidre, entre d’altres), indústria química, refinació de petroli, metal·lúrgia i fabricació de paper i pasta de paper. A aquestes se sumen les grans instal·lacions de combustió en altres sectors, amb una rellevància especial en la indústria d’alimentació i begudes.

Les actuacions previstes s’executaran entre els anys 2023 i 2026, si bé els projectes podrien finalitzar posteriorment.

FONT: Web MITECO

Share This Post