Inici » Àgora » Convocatòries d’oposicions docents: Concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles) i concurs oposició ordinari

Convocatòries d’oposicions docents: Concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles) i concurs oposició ordinari

Convocatòries d’oposicions docents: Concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles) i concurs oposició ordinari

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat les convocatòries d’oposicions docents següents:

Concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles)

El concurs oposició extraordinari és un dels processos d’estabilització que es convoquen amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

CALENDARI:

 • Publicació de la convocatòria al DOGC27 de desembre de 2022
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de març de 2023
 • Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista provisional
 • Fase d’oposició (proves): a partir de juny de 2023
 • Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023
 • Publicació al DOGC d’aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023
 • Fase de pràctiques: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024
 • Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

Consulta tota la informació del Concurs oposició extraordinari en aquest enllaç.

Concurs oposició ordinari

El concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., que s’han produït l’any anterior.

CALENDARI:

 • Publicació de la convocatòria al DOGC30 de desembre de 2022.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, a partir novembre de 2023.
 • Fase d’oposició (proves): a partir de maig de 2024.
 • Fase de pràctiques: a partir de l’1 de setembre de 2025.

Consulta tota la informació del Concurs oposició ordinari en aquest enllaç.

Més informació

Web Gencat

Share This Post