Inici » Àgora » Com afectarà el Brexit al marcatge CE dels productes de la construcció

Com afectarà el Brexit al marcatge CE dels productes de la construcció

Com afectarà el Brexit al marcatge CE dels  productes de la construcció

Malgrat l’acord del Brexit és molt recent, i cal veure amb major detall les implicacions de l’acord assolit, l’afectació sobre la validesa dels ETAs i corresponents marcatges CE són les que s’expliquen tot seguit. A mesura que es vagin conformant les noves condicions relatives a la certificació dels productes de construcció al Regne Unit, l’ITeC seguirà informant amb la màxima puntualitat possible.

ETAs i marcatges CE emesos fins al 31/12/2020 per organismes establerts al Regne Unit

Aquests ETAs i marcatges CE deixaran de ser vàlids a partir de l’1 de gener de 2021. Per tal de conservar els seus ETAs i marcatges CE, els fabricants han de sol·licitar la transferència del seu ETA i del seu expedient CE a un organisme de l’EOTA i a un organisme notificat (si s’escau, és a dir, en els casos sota els sistemes 2+, 1 i 1+), establerts a la Unió Europea.

Podeu consultar més informació sobre la transferència dels ETAs a organismes establerts a la UE en aquest enllaç.

Des de l’ITeC podem fer aquesta tasca de transferir un ETA emès per un organisme del Regne Unit, a petició del fabricant titular de l’ETA, sigui quina sigui la família de productes, atès que l’ITeC està autoritzat en totes les àrees de productes del Reglament de productes de la construcció 305/2011.

ETAs i marcatges CE emesos per organismes no establerts al Regne Unit

Amb el Brexit el Regne Unit abandonarà el sistema harmonitzat europeu, i per tant els ETAs i marcatges CE deixaran de ser instruments vàlids per comercialitzar productes al mercat interior del Regne Unit (Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, tot i que per a aquest últim cas poden existir algunes especificitats diferenciades respecte del cas general de la Gran Bretanya).

Això no passarà fins l’1 de gener de 2022. Durant l’any 2021 els ETAs i marcatges CE continuaran sent vàlids, i deixaran de ser-ho l’1/01/2022. A partir d’aleshores el Regne Unit exigirà les seves noves certificacions nacionals, emeses per organismes establerts al Regne Unit i acreditats sota els criteris i mecanismes d’acreditació nacionals.

Des de l’ITeC anirem informant els nostres clients que estiguin interessats en comercialitzar els seus productes al mercat del Regne Unit, a mesura que aquestes noves exigències es vagin coneixent durant l’any 2021, per tal de facilitar-los la transferència dels seus expedients d’ETAs i marcatges CE cap als nous mecanismes nacionals que s’estableixin al Regne Unit.

Més informació

Podeu consultar més informació a l’enllaç del govern del Regne Unit.

Font: ITEC

Share This Post