Inici » Àgora » POSA’T AL DIA I FORMA’T PER A COMENÇAR A TREBALLAR AMB LA METODOLOGIA BIM

POSA’T AL DIA I FORMA’T PER A COMENÇAR A TREBALLAR AMB LA METODOLOGIA BIM

POSA’T AL DIA I FORMA’T PER A COMENÇAR A TREBALLAR AMB LA METODOLOGIA BIM

Posa’t al dia i forma’t per a començar a treballar amb la metodologia BIM.

  • El Bim és obligatori per a les licitacions públiques d’edificació des del 17 de desembre de 2018 i el proper 26 de juliol de 2019 també ho serà per a les licitacions públiques d’infraestructures.
  • Els beneficis de la digitalització ajuden a ser més eficients en totes les etapes del cicle de vida d’un actiu: des de la planificació, realització de projectes, construcció i finalment la fase d’operació i manteniment.
  • A diferència de la metodologia tradicional en CAD, on el mateix software ens permet inspeccionar i revisar plànols  i a la vegada dibuixar, a la metodologia BIM tenim un tipus de software específic de revisió.
  • El COEAC t’informa i et forma perquè estiguis al dia i comencis a treballar amb la metodologia BIM.

El BIM una excusa per poder millorar la productivitat, i traslladar-lo a la Industria 4.0

En els darrers temps la introducció de la metodologia BIM  en els àmbits públics i privats comença a ser una realitat al nostre país. Des l’any 2014 (Creació de la Comissió del BIM al COEAC)  fins al 2019 la situació ha anat evolucionat de forma considerable.

El sector AECO ( Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Operació) comença a ser conscient d’una necessitat de canvi i d’evolució, per tal de donar una millor resposta en temes d’eficiència i d’una millora en la  gestió dels recursos. El sector de la construcció, juntament amb el sector primari son els sector menys digitalitzats de tots.  Per aquesta raó, el BIM més enllà d’un conjunt d’eines i d’una metodologia de treball, també es considera com un vector de digitalització del sector, una excusa per poder millorar la productivitat, i traslladar-lo a la industria 4.0

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms a través de la seva Comissió del BIM  i  juntament amb d’altres corporacions i institucions està participant des dels inicis de la seva creació (maig del 2015) a la comissió Construïm El futur, dinamitzada per l’ITeC que ha permès donar veu a la globalitat del sector, i quines conclusions han estat aprofitades per altres entitats, com el propi Govern de la Generalitat de Catalunya.

Les conclusions forment part del contingut del  Llibre blanc del BIM  de la Generalitat de Catalunya, en el qual es posen de manifest les accions i estratègies necessàries que cal seguir per tal d’implementar la metodologia en tots els departaments que gestionen l’adquisició d’actius.

Al desembre de 2018, la Generalitat de Catalunya, emet un acord de govern on s’acorda aplicar de forma obligatòria la metodologia BIM en determinats contractes d’obra pública i obres d’edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, el 5 de febrer de 2019, es publica la Resolució TES/188/2019 del 21 de gener al DOGC, essent obligatori l’ús del BIM per a projectes d’Edificació, en un primer criteri de gradualitat, aquells quin PEM sigui superior als 5.000.000 € o bé contractes de serveis amb import superior a 200.000 €. Paulatinament i de forma progressiva s’anirà aplicant a altres tipus de projectes i altra escala pressupostària.

No obstant l’anterior, a dia d’avui on encara no ha entrat en vigor la llei, qualsevol agent que vulgui ser proveïdor de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus de serveis, es conscient que ha d’oferir BIM com a millora si vol ser l’adjudicatari final. Aquest fet ha implicat que en els darrers temps molts agents del mercat hagin hagut de començar a treballar amb la metodologia generant així un important desenvolupament del mercat i dels agents.

La nova llei de Contractes del Sector Públic, llei LCSP 9/2017, a la seva disposició addicional quinzena, article 6 indica que els òrgans de contractació de qualsevol administració pública poden exigir la utilització d’eines BIM o similars

En l’àmbit estatal, si be el ritme és diferent, el Govern Espanyol a través del Ministeri de Foment i la seva empresa pública INECO, lideren la comissió esBIM. El passat 28 de desembre de 2018, el govern d’Espanya va aprovar un Reial Decret, el RD 1515/2018, de 28 de desembre pel que es crea una comisió interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública. Si bé les dates no estan clares cal interpretar que al igual que ha passat a Catalunya, pròximament sortiran les dates d’obligatorietat per a determinats tipus de projectes i certs topalls pressupostaris.

Tot aquest conjunt de fets impliquen que el sector, pas a pas, s’està transformat i que aviat les administracions  provincials i locals, i demés empreses del sector  començaran a emprar la metodologia BIM per als seus projectes.

Promotors privats ja fa temps que empren aquesta metodologia, entenent que els beneficis de la digitalització ajuden a ser més eficients en totes les etapes del cicle de vida d’un actiu: des de la planificació, realització de projectes, construcció i finalment la fase d’operació i manteniment.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, per donar servei al seus col·legiats i entitats adherides i afins, posa en marxa un curs per a Revisió de Projectes BIM.

Dins de les casuístiques de la metodologia BIM, un dels aspectes fonamentals es la determinació de rols de treball. Aquests rols desenvolupen les seves diferents funcions amb un seguit d’eines i metodologies. A diferència de la metodologia tradicional en CAD, on el mateix software ens permet inspeccionar i revisar plànols  i a la vegada dibuixar, a la metodologia BIM tenim un tipus de software específic de revisió.

Aquest format de curs ja s’ha realitzat en un ampli nombre  d’entitats públiques i privades tals com infraestructures.cat, Departament de Territori i Sostenibilitat,  Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obra Pública, Ajuntaments, Empreses privades,….amb molt bona valoració per part dels assistents, es per això que et proposem el següent curs:

Curs pràctic de Revisió de Projectes en BIM. (Barcelona, 26 d’abril i 3, 10 i 17 de maig 2019)

  PROGRAMA I INSCRIPCIONS

 

 

 

Share This Post