Inici » Àgora » Comissió de secretaris tècnics dels col·legis d’Enginyers Agrònoms i del Consell General d’Enginyers Agrònoms

Comissió de secretaris tècnics dels col·legis d’Enginyers Agrònoms i del Consell General d’Enginyers Agrònoms

Comissió de secretaris tècnics dels col·legis d’Enginyers Agrònoms i del Consell General d’Enginyers Agrònoms

La secretària tècnica del COEAC, Maria Jesús Ortiz ha participat a la reunió de caràcter tècnic els dies 23 i 24 de gener a Logroño.

La comissió ha estat coordinada pel Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms (CGCOIA), se celebra de manera periòdica a fi de posar en comú la millora dels serveis als col·legiats, tant professionals com col·legials, que cada col·legi realitza.

Composició de la comissió

La Comissió de Secretaris Tècnics i de l’Exercici Professional del Consell General està integrada pels secretaris tècnics dels dotze col·legis i del seu Consell, i pel degà del COIA d’Astúries, Álvaro Morilla, que presideix la Comissió i Pedro Lara, degà del COIA de la Rioja com a vicepresident.

Temes tractats

S’han tractat temes fonamentals per a la Professió de l’Enginyeria Agronòmica, entre d’altres, la defensa conjunta de les competències professionals, els treballs professionals, la promoció de l’enginyeria agronòmica, l’Assegurança de Responsabilitat Civil, la millora dels serveis col·legials i la formació continuada dels nostres col·legiats i col·legiades.

En general es valora molt positivament aquest tipus de col·laboració i treball en equip, atès que redunda en un benefici pels col·legiats i col·legiades amb millors seveis i avantatges, com ara: plataforma de gestió col·legial i de visat online, plataforma de gestió de llibres d’obra, plataforma de Formació Agrònoms, Assegurança de Responsabilitat Civil Professional i unificació de criteris quant a defensa de la professió.

Share This Post