Inici » Àgora » Procés d’estabilització: Convocades 5 places pel Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma

Procés d’estabilització: Convocades 5 places pel Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma

Procés d’estabilització: Convocades 5 places pel Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma

Procés d’estabilització: Convocades 5 places pel Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma (grup A, subgrup A1)

Publicat en el DOGC núm. 8816 del dia 20 de desembre de 2022 diferents  convocatòries de processos d’estabilització, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya entre els quals hi ha 5 places pel Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma (grup A, subgrup A1), incloses en la RESOLUCIÓ PRE/3976/2022, de 16 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 600).

Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és el corresponent als temes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49 de la part específica del temari, d’acord amb la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, pel qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 8720, de 29/07/2022. Acadèmic

Sol·licitud

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascun dels cossos, escales i/o especialitats objecte de convocatòria que consten en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

Les sol·licituds de participació s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d’aquestes sol·licituds s’efectuarà telemàticament per mitjà de qualsevol d’aquests enllaços:

Més informació

     

Share This Post