Inici » Àgora » Concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms

Concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms

Concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms

Convocatòria

Període de sol·licitud: Des del 28/10/2022 fins l’11/11/2022

Consulta la convocatòria AQUÍ 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec

Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, publicada al DOGC número 8767, de 6 de setembre de 2022

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1”, mitjançant el qual es pretén fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d’aquests autònoms.

En el marc de la mesura de contractació, es consideraran actuacions subvencionables la formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d’atorgament. En cas que no se subscrigui el contracte dins del termini establert, es procedirà a la revocació de l’ajut.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte. Les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta Ordre els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

a) Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).

b) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

c) Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d’una societat civil privada (SCP) o d’altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.

d) Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives.

Enllaços relacionats

Vegeu l’ordre

Més informació

Podeu consultar els requisits, documentació a aportar i normativa (bases i convocatòria) al següent enllaç:

Web de Canal Empresa. Generalitat Catalunya

   

Share This Post