Inici » Àgora » Constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT)

Constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT)

Constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT)

El dia 16 d’abril de 2012 ha tingut lloc l’acte de constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT) integrada pel degà/president de 8 Col·legis Professionals que han signat aquest acord. En representació del COEAC, hi ha participat el nostre degà, Josep Maria Rofes Sans.

  

El dia 16 d’abril de 2012 ha tingut lloc l’acte de constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT) integrada pel degà/president de 8 Col·legis Professionals que han signat aquest acord. En representació del COEAC, hi ha participat el nostre degà, Josep Maria Rofes Sans.

Els col·legis signants consideren de gran interès, per a les professions que representen, establir un marc de col·laboració i intercanvi d’experiències i coneixements, constituint-se en Taula de Col·legis Tècnics, per tal de facilitar els mecanismes necessaris per donar resposta a les diferents matèries d’interès comú.

Els col·legis que la constitueixen són:

 • Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,
 • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,
 • Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya,
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya,
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya,
 • Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya,
 • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona,       

                
Els objectius principals de la TCT són:

 • Compartir i tractar temes d’interès comú dels col.legis signants.
 • L’intercanvi d’informació i coneixement.
 • Establiment de mecanismes de cooperació i col·laboració en matèries d’àmbit comú així com dels de conciliació enfront d’altres institucions o administracions públiques, i de resolució de conflicte entre els integrants que conformen la TCT en matèries competencials i d’atribucions professionals.
 • La representació , en àmbits comuns i/o matèries d’especial transcendència per a tots els col·legis que conformen la TCT, davant altres institucions públiques o privades.

Share This Post