Inici » Àgora » Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla Territorial Sectorial de les energies renovables (PLATER)

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla Territorial Sectorial de les energies renovables (PLATER)

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla Territorial Sectorial de les energies renovables (PLATER)

La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental ha rebut de l’Institut Català de l’Energia el document d’objectius i propòsits i  el document inicial estratègic (DIE) del Pla territorial sectorial de les energies renovables (PLATER), juntament amb la  sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, regulada a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Un cop rebuda la documentació, i d’acord amb l’esmentada Llei 21/2013, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental engega el procés de consulta a les administracions públiques afectades i les persones interessades. El motiu de la consulta és demanar les vostres aportacions, en relació amb els aspectes que haurà de tenir en compte l’avaluació ambiental del Pla.

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document d’abast, document que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental del Pla, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Pla i el seu procés d’avaluació ambiental.

Documentació

La documentació es pot consultar a l’apartat web “Plans i programes en procés de consulta”, del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’enllaç següent:

Consulta sobre l’avaluació ambiental del PLATER

Participació

Si vols fer la teva aportació, envia’ns-la a agronoms@agronoms.cat, abans del dia 11 de juny de 2023.

    

Share This Post