Inici » Àgora » Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la plana de Lleida

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la plana de Lleida

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la plana de Lleida

El PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida té per objecte establir les condicions urbanístiques per possibilitar l’emplaçament d’una nova àrea d’activitat econòmica, que respongui a les futures demandes de sòl en aquest sentit, a l’entorn de Lleida, ben connectada a les infraestructures viàries i ferroviàries.

En aquest sentit, el present PDU es proposa els següents objectius:

  • Delimitar i ordenar una àrea de desenvolupament urbanístic estratègic d’interès supramunicipal per activitat econòmica, que concentri, potenciï i dinamitzi àmbits d’activitat econòmica i logística, establint detalladament els corresponents paràmetres d’ordenació i gestió.
  • Desenvolupar les noves activitats de manera compatible amb l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, minimitzant el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, afavorint la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic, i mitjançant la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural i cultural i paisatge, per tal de mantenir els valors culturals, històrics i identitaris que distingeixen la comarca.

Participa

Us deixem la consulta per tal que pugueu examinar i si ho considereu, ens podeu fer arribar les al·legacions i observacions que estimeu oportunes a agronoms@agronoms.cat abans del dia 20 de desembre 2021.

Documentació relacionada

Trobareu tota la informació relacionada amb la consulta al PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida.

 

Share This Post