Inici » Àgora » Prevenció de riscos laborals: EPIs. Adaptació normativa de projectes

Prevenció de riscos laborals: EPIs. Adaptació normativa de projectes

Prevenció de riscos laborals: EPIs. Adaptació normativa de projectes

El Butlletí Oficial de l’Estat núm. 293 de 8 de desembre de 2021, ha publicat el Reial decret 1076/2021, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

La modiciació del RD 773/1997 es deu a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comissió i a la seva adaptació a l’agenda 2030 quant a protecció de treballadors i treballadores.

L’avaluació de riscos determinarà la necessitat de subministrar un EPI i les característiques d’acord amb les disposicions d’aquest Reial decret. A més, es presenten dues llistes no exhaustives de tipus d’equips de protecció individual en relació amb els riscos contra els que protegeixen i activitats i sectors d’activitats que poden requerir la utilització d’equips de protecció individual, que hauràs de tenir en compte a la redacció dels teus projectes i a la teva activitat com a coordinador de seguretat i salut.

Entrada en vigor: 11 de desembre de 2021

Reial decret 1076/2021, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’ equips de protecció individual. ( BOE núm 293 de 8 de desembre de 2021) [Llegir +]

Share This Post